Drobečková navigace

Úvod > AKCE minulých let > Akce rok 2013 > Za Kačenkou do pohádkové říše

Za Kačenkou do pohádkové říše

Malebným koutem severovýchodních Čech jsou Orlické hory. Oblé vrcholy hor nevzbuzují respekt jako příkré stráně Krkonoš, ale spíše navozují příjemný pocit něžné krásy. Příroda, často i nedotčena lidskou rukou, hrady, zámky i dřevěné příbytky horalů vás naladí tak, že často čekáte, že z roubené chaloupky vyjde starý písmák z Jiráskových románů, či prostá kořenářka z pohádek. A možná, budete- li mít štěstí, potkáte i samu paní hor, princeznu Kačenku, jak se prochází se svým sousedem a přítelem Krakonošem. Ale pozor, oba jsou to mocné pohádkové bytosti a mohou se zjevovat v nejrůznějších podobách.

Celičký kraj je plný pohádek, které zapsali B. Němcová, J. Š. Kubín, J. Jech, A. Špinler, V. Šplíchal, J. Lukášek a další autoři. Pohádkové postavičky najdeme snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory v září roku 2002 k vyhlášení „Kačenčiny pohádkové říše“, která si dala za cíl zpříjemnit našim návštěvníkům, a hlavně jejich dětem pobyt pohádkou. Turisté se tak mohou setkat s Kačenkou při slavnostech, jako je např. Rozloučení se zimou, v letních měsících tavení skla dřevem, ale také i s jinými „pohádkovými obyvateli“ Orlických hor. Ať už při zmíněných slavnostech, či v pohádkových emblémech horských obcí, které navrhla výtvarnice Jarmila Haldová, či na jídelních lístcích našich pohostinských zařízení nebo i jinde.

Snahou projektu i všech, kteří se o „Kačenčinu pohádkovou říši“ starají, je přiblížit návštěvníkům nejenom kraj, ale i jeho pohádky, další lidovou slovesnost, ale i pohostinnost místních horalů. Abyste se cítili „U nás jako v pohádce“.

Více informací zde: Kačenčina pohádková říše

Pověst o Kačence

Kačenka z Orlických horHory v Čechách musí mít svého vládce. V Krkonoších kraluje KRAKONOŠ, Jeseníky mají PRADĚDA a Prachovským skalám vládne populární RUMCAJS. Orlické hory mají své vládce hned dva. RAMPUŠÁKA s bílým plnovousem a sličnou, laskavou princeznu KAČENKU. Kačka, Kačenka, Kateřina je zmíněna poprve v Babičce Boženy Němcové (mimochodem právě její babička pocházela z Dobrušska) a v knize Z mých pověstí Aloise Jiráska.

Oba autoři ve svém dětství se zatajeným dechem naslouchali vyprávění o tom, jak Krakonoš putuje plný touhy za Kačenkou na Kačenčiny (ORLICKÉ) hory. Je ale odmítnut a musí se vrátit zpět. A tak obě cesty jsou spojeny s větry a „Božím dopuštěním“. Zejména na zpáteční cestě Krakonoš „přeukrutně“ pláče, takže rozvodní potoky a řeky.

POSTAVA PRINCEZNY HOR KAČENKY JE STARŠÍ O NEJMÉNĚ DVĚSTĚ LET. To Rampušák, duch hor, je o mnoho mladší. Obě jména však můžeme v poslední době slyšet u příležitosti slavnostního ukončení zimní sezóny v Deštném. Kačenku i Rampušáka na historických lyžích doprovází na sjezdovce rej masek.

Rampušák na letní období předává vládu Kačence a ona své hory spolu se skřítky chrání. Kačenčina pohádková říše byla slavnostně vyhlášena v roce 2002 a hned první bod z Devatera artikul Kačenčiných napovídá, kam paní hor a její vláda, „kteroužto z vůle princezny hor starostové obcí horských a podhorských tvoří“ směřuje. „Kačenčina říše jest zemí pohádkovou, pročež je do ní zlým silám, stejně jako Zlobě a Závisti vstup zakázán.“

Poznámka: kresba Kačenky je od malířky Jarmily Haldové

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

3. 3. Kamil

Zítra: Stela

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 85
b) na pláži pod palmou
  
 73
c) až večer v posteli
  
 73
d) u bazénu
  
 77
e) nemám na čtení čas
  
 82

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

190775