Drobečková navigace

Úvod > Co je dobré někdy vědět > Státní svátky

Státní svátky, ostatní svátky a významné dny

Státní svátky

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu

1. leden má pro Čechy význam jako den, kdy si připomínají vznik současného českého státu. 1.ledna 1993 vznikla po rozpadu Československa Česká republika. Tento den se tak stal prvním ze čtyř oficiálních státních svátků oslavujících českou státnost (těmi dalšími jsou 28.září, 28.říjen a 17.listopad).

8. květen - Den vítězství

Během několika prvních květnových dní roku 1945 došlo v České republice ke třem významným událostem. Generál Patton osvobodil většinu území západních Čech od nadvlády nacistického Německa do 5. května. 8. května se Němci oficiálně vzdali spojeneckým silám na západní frontě. Druhá světová válka skončila o den později, když sovětská Rudá armáda dorazila do Prahy. Během komunistické éry slavili Češi své osvobození od nacistického Německa 9. května na památku sovětského osvobození Prahy. Po sametové revoluci v roce 1989 však bylo datum oslav posunuto na osmý květen.

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Ve snaze omezit vliv dobyvačných německých sousedů pozval český kníže Rostislav roku 863 byzantské mnichy a bratry Cyrila a Metoděje ze Soluně do českých zemí, aby tu kázali slovo boží ve staroslověnštině (předchůdkyně češtiny). Kromě křesťanství zavedli tito misionáři u slovanských národů ve střední Evropě také gramotnost. Někdy se jim proto říká „apoštolové Slovanů“. Jejich svátek se slaví 5. července, neboť na tento den připadá katolický svátek Cyrila a Metoděje, který zavedl papež roku 1880.

6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa

Jan Hus, předchůdce Martina Luthera, byl český teolog a učenec počátku 15. století. Byl zastáncem církevních reforem jako např. užívání češtiny jako liturgického jazyka, uvedení církevních praktik do souladu s biblickým učením, omezení moci církve jen na náboženské otázky a zastavení prodeje odpustků. Byl proto roku 1412 pro vzpurnost z katolické církve exkomunikován. V roce 1414 byl povolán na církevní koncil do Kostnice, kde mu nařídili, aby odvolal své učení. Hus odmítl, a tak byl 6. července 1415 upálen na hranici. V průběhu staletí se Jan Hus stal mocným symbolem samostatné české národní identity.

28. září - Den české státnosti

Tento den se připomíná mučednictví „dobrého krále Václava“, který byl zabit svým bratrem údajně 28. září roku 935. Václavovým přičiněním se za jeho vlády Praha stala centrem křesťanství a mezinárodního obchodu ve střední Evropě. Podle české legendy se Václav vrátí a zachrání národ v dobách největší nouze. Václav je tradičně svatým patronem České republiky.

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

28. října 1918 byl založen první samostatný československý stát na území, které před tím bylo součástí Rakousko-uherské monarchie. Prezident Tomáš G. Masaryk se stal vůdcem státu, který byl založen na 14 bodech prezidenta Woodrow Wilsona, a to zejména na principu sebeurčení. Československo se stalo jednou z prvních evropských úspěšných parlamentních demokracií se zastoupením mnoha stran a bylo tak stabilní, že odolalo mezinárodní ekonomické krizi 30. let. První republika trvala jen dvě dekády, než nacistické Německo okupovalo české země v letech 1938/9. I když Československo již neexistuje, Češi stále považují 28. říjen za den založení svého státu.

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii (Sametová revoluce)

17. listopadu 1989 se čeští studenti shromáždili, aby si připomněli protestní akci konanou téhož dne před padesáti lety proti nacistické okupaci Československa. Studentská demonstrace se rychle proměnila v protest proti despotickému komunistickému režimu a stala se začátkem tzv. Sametové revoluce. Tento den, někdy nazývaný Mezinárodní den studentstva, oslavuje politickou roli studentů. V České republice má tento svátek ještě větší význam, neboť je také oslavou konce komunismu v Československu.

Ostatní svátky

1. leden - Nový rok

Nový rok se v České republice oslavuje prakticky stejně jako v ostatních zemích světa. 31.prosince (Silvestr) se lidé scházejí s přáteli a s rodinou a pijí šampaňské, radují se z ohňostrojů a líbají se při odbíjení půlnoci na oslavu příchodu Nového roku.

Velikonoční pondělí

Velikonoční pondělí, první pondělí po prvním dubnovém úplňku, je svátkem radosti a návratu mládí. Čeští chlapci a muži podle tradice pletou pomlázky z vrbového proutí a zdobí je barevnými stuhami. Pak chodí koledovat ke svým kamarádkám, které mírně vyšlehají pomlázkami. Dívky jim na oplátku dávají obarvená vajíčka, čokoládu a jiné pochoutky. Šlehání obsahuje symboliku obnovy a v minulosti hlava rodiny vyšlehala pro štěstí všechny, hospodářská zvířata nevyjímaje.

1. květen - Svátek práce - První máj

Stejně jako většina zemí slaví Česká republika Den práce prvního května. Tento svátek pramení z významné události dějin amerického dělnického hnutí. Rytíři práce (The Knights of Labor) a další dělnické odborové organizace začali 1. května 1886 v Chicagu stávkovat ve snaze zkrátit pracovní den na osm hodin. Srážky mezi stávkujícími a policií dospěly 4. května 1886 až k haymarketskému masakru. V roce 1889 vyhlásila Mezinárodní organizace pracujících (Working Men’s Organization), První internacionála, na památku tohoto masakru první den stávky, 1. květen, mezinárodním svátkem dělnické třídy. Od českých občanů se v komunistické éře bohužel oslava tohoto svátku vyžadovala; proto od roku 1989 obvykle slaví tento svátek v tichosti s rodinou.

24. prosinec - Štědrý den

Základem se stal novozákonní biblický příběh o narození Ježíše Krista. Tato téměř dvoutisíciletá tradice oslav příchodu spasitele na svět je nejznámějším významem Vánoc. Hlavní program svátků se odehrává v kostele, kde se slouží několik zvláštních mší/bohoslužeb. Je to především mše půlnoční a mše na Boží hody vánoční. V kostele nechybí model Betléma s jesličkami a se svatou rodinou. V lidové tradici byl Štědrý den dnem půstu, někdy dosti přísného, což vyplývá z toho, že se jedná o poslední den adventu. Kdo půst dodržel, měl podle lidových představ naději u štědrovečerního stolu spatřit zlaté prasátko.

Podle lidové víry by Štědrý večer a po něm následující noc nejvhodnější dobou k předpovídání budoucnosti. Po večeři se rozkrajovala jablka (kříž = smrt, červivé jablko = nemoc, hvězda = štěstí, majetek, zdraví), louskaly se ořechy (podobná symbolika jako u jablek), lilo se do vody roztavené olovo, z jehož tvaru se věštila budoucnost. Nejvíce pověr se soustřeďovalo kolem případného sňatku a volby partnera svobodných dívek (pouštění skořápek po vodě, házení střevícem nebo vysekávání děr do ledu, v nichž měla dívka spatřit tvář nastávajícího. Viz Erben: Štědrý den).

Vánoce těchto dnů se přenesly spíše do rodinného kruhu, jako oslava lásky a sounáležitosti. Charakteristickým symbolem se stal ozdobený, svíčkami a žárovkami rozzářený stromeček, pod kterým zejména děti nalézají množství dárků.

25. prosinec - 1. svátek vánoční

Hod boží vánoční byl původně ( a v mnoha zemích dodnes je) centrem Vánoc. Slovo hod označuje vlastně hostinu a tento sváteční den byl skutečně zasvěcen odpočinku, návštěvě bohoslužeb a především hodování, často až nestřídmému. Byl to den, v němž bylo hříchem věnovat se jakékoliv práci.

26. prosinec - 2. svátek vánoční

Svátek sv. Štěpána je tradičně zasvěcen koledování - obchůzkám po domácnostech sousedů, příbuzných a známých. Původně mohly být tyto obchůzky určitými magickými obřady spojenými s přáním zdaru a štěstí v nadcházejícím období - vykonávali je zřejmě nejváženější členové obce. Později se v křesťanské tradici vytratil magický charakter a zůstala společenská událost, která byla pro méně majetné vhodnou příležitostí obdržet něco z toho, co v bohatších domácnostech zbylo z bohatého vánočního stolu.

Významné dny

27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen - Mezinárodní den žen

12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

5. květen - Květnové povstání českého lidu

27. červen - Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad - Den válečných veteránů

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 140
b) na pláži pod palmou
  
 116
c) až večer v posteli
  
 112
d) u bazénu
  
 120
e) nemám na čtení čas
  
 131

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

195259