Drobečková navigace

Úvod > Zahraniční návštěvy > Chorvatsko 2007-2009

Češi a česká kniha v zahraničí

S knihou do nového domova...............před první světovou válkou.....

Chorvatsko - Daruvar

Národ český, národ písmáků a hloubavců, se vždy vyznačoval velkou láskou ke knize. Četba mu pomáhala získávat vědomosti, otevírala mu cestu do neznámého světa, měla ho k hloubání o věcech duchovních i pozemských a tak ho přivedla do kruhu nejkulturnějších evropských národů. Knihu si s sebou brali jako největší poklad čeští náboženští emigranti a exulanti, u ní v daleké cizině nacházeli kus domova, a proto knihu opatrovali s nějvětší láskou.....

Knihu si přivezli i naši dědečkové do dalekého Chorvatska. Ze začátku čtenářů nebylo mnoho, neboť první přistěhovali z konce 18. a začátku 19. století hladověli doma i v nové vlasti a jejich oči se dychtivě sháněly jen po skývě chleba, který si museli zajišťovat celodenní úmornou prací. Častěji se pak objevovala kniha v zavazadlech zámožnějších řemeslníků a živnostníků, kteří se do Chorvatska stěhovali po prusko-rakouské válce a po okupaci Bosny a Hercegoviny. Tak se k nám dostaly a zde se zachovaly motliby, kancionály, bible, katechismy, různé kroniky, knihy o počasí nebo stoleté kalendáře, legendy, historické povídky a ročenky. Opotřebované stránkiy a švabach, kterým byly vytištěny, svědčily o čtenářích, s nimiž žily, a neumělá vazba potvrzovala, že je celé generace opatrovaly jako největší poklad.

V novém domově však po nové české knize nebylo ani potuch, čské slovo tu nebylo slyšet ani ve škole ani v kostele. Nezbývalo než si českou knihu objednat z Čech, a to mohli pouze majetnější. Bohužel však velká část našeho lidu dokonce ani začátkem tohoto století ještě nepociťovala potřebu sáhnout po české nebo po nějaké jiné knize. Boj o přežití byl přednější než zájem o vzdělání a kulturu.

Byli však mezi přistěhovalci takoví, kteří dovedli ocenit význam knihy pro udržení národní svébytnosti, jazyka a kultury. Byli přesvědčeni, že odnárodňování lze čelit zakládáním českých spolků, četbou českých knih a po r. 1918 také českou školou. Vzali si za úkol zakládání spolků a knihoven. Tito nečetní vlastenci, buditelé a pokrokoví lidé, stáli u kolébky našeho národnostního života. Tak tomu bylo také na Daruvarsku......

.....úryvek je z knihy Josefa Matuška a Jiřiny Staňové "Slovo psané i vyřčené", kterou darovala první česká knihovna na území Chorvatska Knihovna Franty Buriana naší Knihovně U Mokřinky  - ISBN 953-6607-02-6, vydaná u příležitosti 100 let českého divadla v Daruvaru a 90 let knihovny České besedy v Daruvaru.

Česká beseda - Knihovna Franty Buriana - Daruvar

První česká knihovna založená na území Chorvatska v roce 1907.

Franta Burian

Profesor Franta Burian - (2.8.1888 - 28.11.1958) - propagátor české knihy a dlouholetý knihovník

Česká knihovna v Daruvaru Česká knihovna v Daruvaru

Knihovna v Daruvaru má ve svém fondu víc než 10 000 dokumentů. Zvláštností je, že žádnou knihu nemusela zakoupit, všechny jsou darovány.

Knihovnice Milada Rašeticová

Zápis do kroniky knihovny

4.7.2007

Setkání s paní Leonorou Janotovou, předsedkyní Svazu Čechů v RCH a ředitelkou České základní školy J. A. Komenského v Daruvaru a návštěva jedné z prvních českých vesnic osídlených na území Chorvatska (okolo roku 1840) - Ivanovo Selo - Muzeum českých tradic a života prvních Čechů v Chorvatsku.

Paní Leonora Janotová Společné foto s paní Leonorou Janotovou
Muzeum českých tradic Muzeum střeží čapí rodinka Tradiční studna
  Tradiční svatý obrázek v domech Čechů  
Muzeum Muzeum Muzeum
Muzeum Muzeum Muzeum
Muzeum Muzeum Muzeum

Dar pro knihovnu v Daruvaru - 2007

Na podzim roku 2007 se podařilo knihovnici v Mokrém zorganizovat sbírku knih pro daruvarskou knihovnu.

Knihy věnovali:

Ing. Pavel Bradík - hejtman Královéhradeckého kraje

Nakladatelství Fragment Praha

Knihovna U Mokřinky Mokré

Děkovný dopis

Dopis z Daruvaru

Přání z daruvarské knihovny

Přání Přání text

Dar pro knihovnu v Daruvaru - 2008

Knihovna U Mokřinky věnovala kuchařku Václava Malovického - Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou.

Poděkování z Daruvaru

Daruvar poděkování Daruvar přání

Dar pro knihovnu v Daruvaru - 2009

Knihovna U Mokřinky věnovala svoji druhou publikaci Večerní vyprávění bludičky Mokřinky.

 

Dále se podařilo do chorvatské knihovny sehnat další knihy, a to od:

Nakladatelství Fragment Praha

Občanské sdružení Abakus Opočno

Děkujeme za spolupráci!

 

Stránky města Daruvar

www.daruvar.hr 

Odkaz na stránky Jednoty, novinově-vydavatelské instituce, Daruvar

www.jednota.hr

Pravidelné zprávy z krajanského života....... 

 

Další informace je možné získat zde

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

 

Informace o návštěvě Daruvaru v roce 2010 najdete zde 

Chorvatsko a knihovny 2010 

Chorvatsko a Dožínky 2010

 

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 176
b) na pláži pod palmou
  
 152
c) až večer v posteli
  
 143
d) u bazénu
  
 162
e) nemám na čtení čas
  
 179

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

196265