Drobečková navigace

Úvod > Zahraniční návštěvy > Chorvatsko a knihovny 2010

Chorvatsko a knihovny 2010

V červenci tohoto roku jsem obdržela pozvání paní Libuše Stráníkové, místopředsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku a šéfredaktorky Jednoty - Novinově-vydavatelské instituce v Daruvaru, na slavné české Dožínky v Chorvatsku. Pozvání jsem s radostí přijala a při této příležitosti jsem mohla navštívit i naši družební Knihovnu Franty Buriana, Městskou knihovnu v Daruvaru a Ústřední knihovnu pro českou národnost v Chorvatsku. Ze své cesty jsem pořídila spoustu fotografií a získala další informace, s kterými Vás na těchto stránkách seznámím.

Dáša Honsnejmanová

DARUVAR

Městečko Daruvar s četnými termálními prameny leží zhruba ve středu severovýchodního Chorvatska. Rozkládá se na úpatí jednoho z hlavních masivů Slavonského pohoří. Díky zdejším termálním pramenům a zeměpisné strategické poloze bylo území kolem dnešního Daruvaru osídleno již od pradávných dob.

  

  Mapa - Chorvatsko - Daruvar  

Území dnešního města bylo osídleno již v pravěku. V době antické zde bylo rozsáhlé sídlo, doložené velkým množstvím archeologických nálezů. Město po pádu římské říše pravděpodobně zaniklo. V polovině 17. století dochází znovu k založení vsi, která nese jméno jednoho ze středověkých městeček - Podborje, které tu ve středověku vznikly.

Zásadní změnu provedl po roce 1760 nový majitel panství - hrabě Antun Jankovič, který byl velmi osvícený šlechtic. Dal postavit impozantní barokní zámek a pod ním upravit rozsáhlý terasovitý park. V té době dochází k výraznému rozvoji lázeňství a patrně už na přelomu 18. a 19. století zde byl založen dnešní lázeňský park.

Mezi městy vnitrozemního Chorvatska zaujímá Daruvar přední postavení jak z hlediska stavebně historického vývoje, tak i z hlediska kulturního. Na území města se nachází velké množství chráněných antických a středověkých archeologických lokalit. Jádro města je památkovou zónou se značným počtem chráněných kulturních památek, které dokladájí stavitelské umění své doby.

Z kulturně historického hlediska je Daruvar významnou lokalitou, které by měla být věnována náležitá pozornost jak ze strany vědecké, tak i širší veřenosti.

Zajímavé stavby a objekty:

 • Zámek hrabat Jankoviců
 • Římskokatolický farní kostel Nejsvětější Trojice
 • Fara
 • Klášter Milosrdných sester sv. Vincence z Pauly
 • Srbský pravoslavný kostel 318 bohonosných otců
 • Evangelický kostel
 • Antunovy lázně - Švýcarská vila a Arcadia - lázeňské budovy
 • Ivanovy lázně
 • Badehotel - vrchnostenský hostinec
 • Restaurace Terasa
 • Mariiny lázně
 • Termální prameny v lázeňském parku
 • Stará pošta
 • Pivovar
 • Hotel Slavonia
 • Tiskárna F. Čimice .... a další zajímavé budovy......

Zdroj: Kniha -  Daruvar; Stavebně historický vývoj města - napsal Miloslav Sohr. Knihu je možné zapůjčit v naší knihovně.

Náhodné fotografie z města:

Arcadia Arcadia Lázeňský park
Aquapark Zámek hrabat Jankoviců Náměstí Krále Tomislava
Náměstí Krále Tomislava Termální lázně Lázeňský park
Památník obětem války Fontána na náměstí Krále Tomislava Mateřská škola Ferdy mravence
  Mateřská škola Ferdy mravence Obrovský strom ginko biloba před zámkem  

Dlouholetá nepřetržitá kulturní a osvětová činnost Svazu Čechů v RCH a všech spolků, které jsou v něm sdruženy, probíhá v několika oblastech. Nejstarší, a kdysi hlavní, je divadelní ochotnictví a knihovna. Každá beseda měla svou knihovnu, dnes je největší krajanská knihovna Franty Buriana v Daruvaru a knihovna záhřebská. O všechny pečuje Ústřední knihovna české menšiny při daruvarské Městské knihovně a čítárně, která do května 2007 působila v Bjelovaru. Dnes hraje hlavní roli v krajanských spolcích lidový tanec, píseň a hudba. Několik besed má své dechové hudby - pýchou je končenická, téměř všechny spolky představují své taneční skupiny na dožínkách a na Voničce, v mnoha besedách se rodí pěvecké skupiny a sbory. Kulturní činnost doplňují výtvarníci, recitátoři, literáti, loutkáři, sóloví zpěváci a hudebníci. Kdysi měly besedy i sportovní kroužky, dnes je vystřídaly sekce technické a informatické, audiovizuální a v Daruvaru výborní radioamatéři. V mnoha oblastech krajanské činnosti se konají menšinové přehlídky a pořádají se tradiční kulturní akce.

Historie osídlení Čechů

Daruvar je město s největším počtem českých krajanů. První Češi přišli na Daruvarsko už v polovině 18. století a systematické stěhování trvalo více než 150 let. Češi tvoří téměř 18% celkové populace v Daruvaru, což je zhruba 2 500 lidí.

Více podrobností o historii a osídlení Čechů zde: Daruvar - město Čechů

Knihovny v Daruvaru:

 • Městská knihovna a čítárna
 • Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku
 • Knihovna Franty Buriana

Městská knihovna a čítárna

Ředitelka knihovny je Romana Chorvatová

V knihovně, která je určená především Chorvatům je oddělení věnované českým knihám a časopisům. Od roku 2007 při místní knihovně sídlí ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku.

Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar
Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar
Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar
Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar

Milada Rašetičová, Romana Chorvatová, Fanynka Stehnová

Milada Rašetičová, Fanynka Stehnová, Dáša Honsnejmanová

Městská knihovna Daruvar Městská knihovna Daruvar

Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku

Vedoucí je Fanynka Stehnová

Knihovna byla do roku 2007 v Bjelovaru.

Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku
Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku

Knihovna Franty Buriana

Knihovna Franty Buriana byla založena 14.7.1907,  je otevřena dvakrát týdně a navštěvuje ji přes 90 čtenářů. Vedoucí je Albína Součková. Dnešní knihovna má přes 10 tisíc svazků beletrie v češtině, řadu knih pro děti a slušnou sbíruku video kazet a DVD s nahrávkami českých filmů a dokumentárních snímků z besedních programů a krajanských přehlídek. Sídlí v Českém domě. Téměř celé knižní fond je získán z darů a všichni knihovníci až doposud v ní pracovali a pracují dobrovolně. Knihovna je otevřena dvakrát týdně. Knihovnice pořádají pravidelně výstavy a přednášky k různým kulturním výročím, besedy.  V péči knihovnic je i Burianova pamětní síň, který se velmi zasloužil o rozvoj knihovny.

Knihovnice: Milada Rašeticová, Věra Sigalová, Marie Selicharová, Zora Sigalová - zajímavostí je, že všechny knihovnice jsou původním povoláním učitelky.

Knihovna Franty Buriana Knihovna Franty Buriana Knihovna Franty Buriana
Knihovna Franty Buriana Knihovna Franty Buriana Knihovna Franty Buriana
  Knihovna Franty Buriana Společné foto

Pamětní síň Franty Buriana

Pamětní síň Franty Buriana Pamětní síň Franty Buriana Pamětní síň Franty Buriana
Pamětní síň Franty Buriana Pamětní síň Franty Buriana Pamětní síň Franty Buriana
  Pamětní síň Franty Buriana  

Dary Knihovně Franty Buriana v Daruvaru

 • Knihovna U Mokřinky Mokré
 • Česká zemědělslská universita Praha
 • Občanské sdružení ABAKUS, autor projektu Rodný kraj Františka Kupky

Dar od

Obec Mokré, Knihovna U Mokřinky

Knihy pro děti a mládež, pracovní materiály pro děti, prezentační materiály obce Mokré.

Dar od

České zemědělské university

Fakulta provozně ekonomická

Katedra psychologie

Praha 6 - Suchdol

 

Kniha KrajanéNově vydaná kniha týkající se českých krajanů v osmi východoevropských zemích. Kniha popisuje téměř všechny vesnice a oblasti, kde dodnes Češi žijí i míru jejich asimilace.

Problematika českých krajanů není v žádném případě opomíjena a zájem české veřejnosti o krajany je dlouhodobě poměrně velký. Až dosud však nebyla vydána ucelenější publikace, která by jednotlivé krajanské komunity srovnávala v jednom období.

  

Jedná se o recenzovanou knihu (Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).

  

Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě. Petr KOKAISL a kol.

 

 

ISBN 978-80-254-5924-9

525 Kč (436 s., barevné provedení, plnobarevná obálka formátu B5, pevná lepená vazba).

  

Dodavatel: NOSTALGIE, Mgr. Pavla Kokaislová, U Jezera 2033, 155 00 Praha, ČR

email: nostalgie.praha@seznam.cz

  

Zároveň knihovna U Mokřinky získala darem jeden výtisk pro svoji družební knihovnu v Daruvaru v Chorvatsku, o které se v této knize také píše.

 

Dar od

 Občanské sdružení ABAKUS Opočno, autor projektu Rodný kraj Františka Kupky

 

Pohádky ze zámeckého parkuMateriály, které propagují město Dobrušku a Opočno, Orlické hory a Podorlicko, kde prožil své mládí světoznámý malíř a ilustrátor František Kupka. Oblast Rodného kraje Františka Kupky není geograficky zaznamenána na žádných mapách. Je to kraj tvořivých lidí, které spojuje tradice i hrdost na své spoluobčany a rodáky, již se v pozitivním smyslu zapsali do dějin lidstva. Je to kulturní oblast s nádhernou krajinou, množstvím architektonických památek a bohatou historií.

 

Rodný kraj Františka Kupky je projektem rozvoje regionu Opočno, Dobrušky a okolních měst a obcí. Pojítkem tohoto snažení je osobnost rodáka z Opočna, světově uznávaného malíře Františka Kupky.

 

 

ISBN 978-80-254-6075-7

V roce 2009 vydalo o. s. ABAKUS Opočno

  

Prosba

 

Touto cestou bych chtěla požádat všechny, kteří by chtěli Knihovně Franty Buriana darovat knihy, je možné je zaslat na adresu:

 

Knihovna U Mokřinky

Mokré 12

517 71 České Meziříčí

 

Knihy zde sbíráme a ve spolupráci s Jednotou dopravíme do Daruvaru. Knihovna by měla zájem především o literaturu pro mládež, povinnou školní četbu. Knihy nemusí být nové, ale nesmí být poškozené. Všem případným dárcům děkujeme!

 

Stránky města Daruvar

www.daruvar.hr

  Odkaz na stránky Jednoty, novinově vydavatelské instituce, Daruvar

www.jednota.hr

Pravidelné zprávy z krajanského života.......

 

Další informace je možné získat zde

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

  

Informace o návštěvě v roce 2007 a dalších aktivitách jsou zde 

Chorvatsko 2007-2009

 

Dožínky 2010 zde

Chorvatsko a Dožínky 2010

  Poděkování Daruvarské knihovny  

 

 

 

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 158
b) na pláži pod palmou
  
 131
c) až večer v posteli
  
 128
d) u bazénu
  
 135
e) nemám na čtení čas
  
 147

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

195435