Drobečková navigace

Úvod > Návštěvy a rozhovory > Ladislav Falta - střelecký olympionik

Ladislav Falta - střelecký olympionik

Článek pro Mokerský zpravodaj a Orlický net

Ladislav Falta –  „Král českých rychlopalníků“ – střelecký olympionik, mistr světa a mistr Evropy  a Čestný občan obce Mokré

Čajovna 23.5.2017 Falta Ladislav (19).JPG

Fotogalerie - Ladislav Falta v Mokrém

V jarních měsících 2017 navštívil naši knihovnu U Mokřinky v Mokrém pan Ladislav Falta – střelecký olympionik, mistr světa a mistr Evropy. K naší obci má velmi přátelský vztah, neboť zde stále žije část jeho rodiny. Nejen pro jeho úspěchy, ale i z těchto důvodu se zastupitelstvo obce Mokré rozhodlo mu udělit Čestné občanství v obci Mokré, které mu bylo předáno právě na besedě za přítomnosti zastupitelů obce a jeho rodiny.

Vyprávění o životě i střelecké kariéře Ladislav Falta doplnil fotografiemi a nejvýznamnějšími medailemi. Tou nejcennější určitě byla stříbrná olympijská medaile z Olympijských her v Mnichově v roce 1972 za rychlopalbu pistolí. Dále se může pyšnit tituly mistr světa a mistr Evropy. Na závěr nechyběly podpisy fotografií i focení.

Ladislav Falta si i dnes rád zastřílí. Stále se účastní střeleckých soutěží, dnes již v kategorii seniorů. A přesto, že mu je 81 let, data světových sportovních soutěží, sportovce, trenéry, sype z rukávu jako by se tyto události staly včera.

Setkání s ním byl rozhodně velkým zážitkem, který byl umocněn tím, že část života žil v Mokrém, má zde svoji rodinu a nyní i svoje místo.

Pan Ladislav Falta byl v letošním roce také oceněn titulem Sportovní osobnost roku při vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovec roku dne 3. 2. 2017 v Rychnově nad Kněžnou.

Životopis

Pan Ladislav Falta se narodil 30. ledna 1936 v Opočně, kde také prožil větší část svého dětství. Po ukončení základní školy se přihlásil na vojenské gymnázium Jana Žižky v Moravské Třebové, ale bohužel ho nevzali. A tak se tedy učil v nedaleké Dobrušce, v TOSu (Továrna obráběcích strojů), na frézaře. Po roce učení se však opět zkusil přihlásit na vojenské gymnázium. Byl přijat a v roce 1955 zde odmaturoval.

Po maturitě nastoupil do Vyšší vojenské školy v Lipníku nad Bečvou, kterou úspěšně dokončil v roce 1958 s hodností poručíka. V době studií, v roce 1957, se oženil s Libuší Daškovou z Mokrého.

Jako ženatý voják chtěl pracovat co nejblíže svého bydliště a své rodiny, nejlépe v Hradci Králové a okolí, ale bohužel to nevyšlo. Umístěnku nakonec obdržel do Čermné nad Orlicí, a ještě bez možnosti bydlení. Musel tedy v letech 1958-59 složitě dojíždět z Mokrého denně do zaměstnání vlakem. Pro rodinu to nebylo jednoduché, protože se jim v té době narodil druhý syn.

Naštěstí v roce 1959 získal byt v Borohrádku a mohl se tak odstěhovat s manželkou Líbou a syny Vladimírem a Přemkem do nového. Do Mokrého už všichni jezdili na návštěvu za svými nejbližšími. V Borohrádku žili společně 5 let a potom pan Falta požádal o přeložení do Plzně, do střelecké Dukly, kam dojížděl sám celé dva roky, než dostal opět byt.

V Plzni žili až do roku 1979. Odtud se stěhovali do Prahy. V této době už Vladimír i Přemek byli dospělí a sami vykonávali vojenskou základní službu. Vladimír se po vojně vrátil do Prahy a Přemek do Mokrého, kde žil několik let u babičky Daškové a kde se i oženil. V současné době je to právě naopak. Přemek se z Mokrého odstěhoval a Vladimír přistěhoval a žije zde se svojí rodinou.

Pan Falta žil v Praze celých dlouhých 15 let. Mezitím se v roce 1988 rozvedl se svojí manželkou Líbou. V roce 1990 se jako voják dostal konečně do vytouženého Hradce Králové. Zde pracoval už jen krátce. Za 2 roky byl propuštěn v hodnosti podplukovníka, po 40 letech služby v armádě, pouze půl roku před odchodem do penze. V té době „z oblíbeného důvodu “ prvního snižování počtů vojáků a zaměstnanců v  Čs. armádě. Našel si však zaměstnání jako inspektor a instruktor u „černých šerifů“, u bezpečnostní agentury v Praze. Nakonec v tomto zaměstnání vydržel 4 roky a v roce 1996 ve svých 60 ti letech odešel definitivně do starobního důchodu. U černých šerifů prováděl kontrolu výkonu služby strážných, objektů a také zavážení peněz do bank. Při tom prováděl výcvik začátečníků i ostatních zaměstnanců ve střelbě. V Hradci Králové časem získal garsonku, kterou později vyměnil za větší byt ve Věkoších. V roce 1996 se podruhé oženil a žije zde se svojí manželkou Jiřinkou dodnes.

Falta 4.jpgStřelecká kariéra

Pan Falta svoji vášeň pro střílení snad zdědil po svém tatínkovi, který prý byl vášnivý střelec. Když žili s rodiči v Opočně, často chodil tajně s kamarády „nakukovat“ do zdejší továrny Duo, neboli také Duškova Továrna, (později zbrojovka).

Jednou zase tajně přelezl plot továrny, bylo mu asi 10 – 12 let, a chtěl se podívat na tovární střelnici nedaleko Lišťoviny. Tam právě střílel Zdeněk, syn továrníka Josefa Duška z flobertky a nechal ho také vystřelit.

Pro malého Ladislava to byl velký střelecký zážitek a také první impuls, který mu naznačil, že střelba je to, čemu by se mohl jednou v životě věnovat. Bohužel v té době nebyla žádná možnost se ke střílení dostat. Snad jen na slavné opočenské „Porcinkuli“!

Ke skutečné střelbě se Ladislav dostal až ve vojenské škole Jana Žižky, kde byla povinná. Střílelo se z německých pušek Mauzer.

Zásadním zlomem bylo, když asi ve třetím ročníku přišli do školy noví velitelé. Byli to absolventi důstojnické školy, kam Ladislav později také nastoupil. Zvlášť se mu věnoval nový poručík, který byl shodou okolností z Českého Meziříčí. Snad právě proto, snad pro dobré vzájemné vztahy, ho nechal střílet víc. A tak dostal konečně příležitost trénovat s poručíkovou pistolí, i když nejdříve „jen“ bez nábojů. Střílení bez nábojů se říká „trénink na sucho“, který je rozhodující pro výkonnost a sportovní růst střelce. Bez tohoto tréninku se nelze dostat na vrchol.

Vyšší vojenská důstojnická škola v Lipníku nad Bečvou již byla pro zájemce o střelbu rájem. Dalo se střílet z pušek, pistolí, samopalů, kulometů a vlastně i ze všech dalších pěchotních zbraní.

Na této škole se konaly náborové závody, kdy všichni studenti měli možnost si střílet z malorážky a kdo nastřílel dobře a splnil limit výkonnostní třídy, mohl se zúčastnit střelecké soutěže z malorážní pistole. Ladislavovi se to podařilo, ale hlavně se mu líbilo z pistole střílet. Od této doby už měl možnost chodit pravidelně trénovat. Na škole bylo několik stovek studentů a služební střelby byly povinné, ale ne každému se povedlo nastřílet tak dobře a postoupit do výběru školy, a hlavně pak pravidelně trénovat.

V roce 1957 se Ladislav Falta poprvé zúčastnil Armádních přeborů ve střelbě a mezi studenty získal jako jediný 1. výkonnostní třídu ve střelbě z pistole.

Ve 2. ročníku školy (1957) se konala soutěž mezi lipnickou důstojnickou školou a obdobnou bulharskou školou Vasila Levského v Sofii, jako tzv. dálkové utkání. Na základě této zkušenosti se mohl uskutečnit další rok mezinárodní závod škol spřátelených zemí. A tak v roce 1958 se tento závod uskutečnil poprvé. Ladislavova škola byla pověřena postavit reprezentační družstvo československých vojenských škol. Před těmito závody přijeli do Lipníku instruktoři Dukly Praha, kteří studenty trénovali a připravovali. Jednalo se opět o dálkové utkání a družstvo vojenské školy v Lipníku je vyhrálo.

Ladislav sám navíc vyhrál i mezinárodní soutěž jednotlivců a získal titul Mistr střelby ČSLA. Tím se také poprvé proslavil. Závody se konaly ve střelbě služební pistolí a za toto vítězství byl mimořádně povýšen, obdržel věcné odměny (např. hodinky, rádio), čekala ho dovolená, ale také získal odznak Mistra. Za necelých půl roku, na podzim roku 1958, získal i titul Mistr sportu. V novém působišti - Čermné nad Orlicí si vybudoval vlastní tréninkovou střelnici, kde pak mohl trénovat každý den.

Již v této době si Ladislava Falty všimli v pražské Dukle a zařadili ho do výběru jako kandidáta reprezentace armády a České republiky.

Falta úvodní foto.jpg

Rok 1959

V tomto roce byl nominován do reprezentace armády ČR, za Duklu Praha. Absolvoval první závody v České republice i v zahraničí (např. Maďarsko, NDR).

Rok 1960

V tomto roce se konala olympiáda v Římě a Ladislav Falta byl zařazen do olympijské přípravy. Na olympiádu však odjeli již zkušení střelci, ale bohužel vůbec neuspěli, přestože v roce 1959 byli mistry Evropy.

Rok l96l

V této době se v Plzni začal budovat moderní armádní střelecký stadion,

Rok 1962

V tomto roce se konalo Mistrovství ve střelbě spřátelených armád v Plzni. Těchto závodů se také Ladislav Falta zúčastnil jako reprezentant ČSLA.

Rok 1963

V tomto roce se do Plzně přemístil střelecký oddíl Dukly Praha a Ladislavu Faltovi byla nabídnuta možnost zde trénovat profesionálně střelbu a stát se instruktorem střelby a také reprezentovat Českou republiku jako profesionál. Této nabídce se nedalo odolat.

Rok 1964

V tomto roce se konala olympiáda v Tokiu, vlastně první olympiáda pro Ladislava, ze které si přivezl 9. místo v rychlopalné pistoli.

Rok 1965

V tomto roce se konalo Mistrovství Evropy v Rumunsku v Bukurešti, odkud si střelecké družstvo z Čech přivezlo zlatou medaili ve střelbě s revolverem a stříbrnou medaili ve střelbě rychlopalnou pistolí také díky Ladislavu Faltovi.

Rok 1966

Účast na Mistrovství světa v NSR – Wiesbaden a zisk bronzové medaile družstva ve střelbě z velkorážního revolveru

Rok 1968

V tomto roce se konala olympiáda v Mexiku, odkud si pan Falta dovezl 10. místo za jednotlivce.

Rok 1969

V tomto roce se konalo Mistrovství Evropy a tentokrát poprvé v České republice v Plzni, a to ve všech disciplínách. Pan Falta zde získal jako jednotlivec 3 medaile, dvě zlaté a jeden bronz s vytvořením jednoho evropského a jednoho světového rekordu. Za družstvo získali 2 zlaté a jedno stříbro, rovněž v rekordních výkonech. Byl to velký úspěch.

Rok 1970

V tomto roce se konalo Mistrovství světa ve střelbě v USA, ve státě Arizona, ve městě Fénix. České družstvo střelců z pistole si odtud odvezlo 2 zlaté a jednu bronzovou medaili a pan Falta sám medaili stříbrnou a jedno čtvrté místo. Svými výkony se výrazně zasloužil o vítězství družstva a také o dva světové rekordy družstev.

Rok 1971

Konalo se Mistrovství Evropy v tehdejší NDR, ve městě Suhl. Tam byla vybudovaná u příležitosti 100 let výročí od založení místní zbrojovky úplně nová střelnice v horách. Pan Falta zde vyhrál a přivezl si zlatou medaili za rychlopalbu.

Rok 1972

V tomto roce konala olympiáda v NSR, v Mnichově, odkud si pan Falta přivezl stříbrnou medaili za druhé místo v rychlopalbě pistoli.

Rok 1973

V tomto roce se v Plzni konala Spartakiáda spřátelených armád. Její slavnostní zahájení se slibem sportovců se konalo v Praze na Strahově. Zde pan Falta převzal trenérskou funkci v Dukle Praha a československé reprezentace a zároveň skončil s reprezentací státu.

Celých dvanáct let trvala střelecká reprezentace Ladislava Falty, bez pauzy a oddechu. Za reprezentaci armády ještě závodně střílel až do roku 1978, kdy získal svou poslední mezinárodní medaili, stříbrnou v rychlopalné pistoli, když porazil i tehdejšího mistra Evropy.   

Když mu v roce 1978 bylo nabídnuto nastoupit do Prahy na funkci olympijského trenéra a armáda ho pro tuto činnost uvolnila, přijal. Musel se tedy přestěhovat do Prahy. Pak jako trenér jezdil na všechny závody jak v České republice, tak do zahraničí včetně všech světových pohárů, mistrovství Evropy, světa a dalších tří olympijských her, a to až do roku 1990. Trénoval mnoho výborných střelců, z nichž několik si vybojovalo i účast na olympijských hrách. A to je velký úspěch. Není totiž jen tak jednoduché získat nominaci na nejvýznamnější světové klání sportovců na celé zeměkouli.

Potom se vrátil do Hradce Králové. Pracoval na Krajském výboru Svazarmu jako důstojník armády v hodnosti podplukovníka. Jezdil na střelecké závody jako rozhodčí a instruktor, prováděl kontroly výcviku branců a vojáků v záloze a organizoval jejich soutěže, závody apod. Ještě se účastnil závodů hlavně v klasické střelbě a praktické kombat střelbě, a to do úrovně kraje. V letech 1994 – 1996 byl předsedou Asociace praktické střelby České republiky a vykonával funkci trenéra juniorů v této disciplíně. Zúčastnil se jako vedoucí výpravy a delegát této Asociace Mistrovství Evropy ve Švédsku (1965) a mistrovství světa v Brazílii (1996).

Jak sám pan Falta říká:

V tomto nádherném, a hlavně zajímavém střeleckém sportu je naše republika na světové úrovni. Máme mnoho mistrů světa a Evropy a také olympioniků-medailistů v různých střeleckých disciplínách.

A jak vzpomíná pan Falta na svoji střeleckou kariéru dnes? Užíváte si zasloužený odpočinek?

Myslím, že moje střelecká kariéra vlastně pro mne nikdy neskončila! Díky střeleckému klubu LEV H. K., který jsem s několika kamarády před 30 lety založil, se mohu střeleckému sportu věnovat i v současné době.

Která získaná medaile je Vašemu srdci nejbližší?

Každá medaile má svou cenu a svůj význam, ať je z okresního přeboru, nebo z mistrovství Evropy. Věřím ale, že pro každého sportovce je nejcennější a nejmilejší medaile OLYMPIJSKÁ!!!  Přesvědčuji se o tom každoročně i na setkáních členů Českého klubu olympioniků v Praze, nebo na setkáních Regionálních klubů olympioniků v krajích. Vidím a slyším, že pro každého z nás je ta „olympijská“ tou nejmilejší a nejcennější. Všichni jsme členy „olympijské rodiny“, vzájemně se uznáváme a respektujeme, jeden druhého si vážíme!           

Sledujete střelbu v Čechách?

Samozřejmě, že sleduji přípravu našich reprezentantů ve střelbě a potěší mne každý jejich úspěch a případné medaile. Těší mne skutečnost, že po mnoha letech se mladí rychlopalníci zúčastňují olympijských her.

Jak se změnily možnosti dnešních sportovních střelců, když si tak vzpomenete na svoje začátky?

Moje začátky ve sportovní střelbě byly ovlivněny a navíc umožněny volbou mého povolání. Po maturitě na VŠJŽ (vojenském gymnázium) jsem pokračoval ve studiu na důstojnické škole pozemního vojska, kde byla jedním z hlavních předmětů Střelecká příprava. Jako budoucí důstojník-velitel jsem prošel důkladným výcvikem střelby ze všech druhů ručních zbraní armády a také seznamovacím výcvikem o všech zbraních pozemních vojsk. Doplňkem přípravy byly i sportovní soutěže a tedy i střelecké. Těch se zúčastňovali takřka všichni. Na první takové „masové“ soutěží s malorážkou se mi podařilo dosáhnout úrovně 3. sport. výk. třídy, což mi umožnilo startovat i ve střelbě z pistole. Tam jsem však nastřílel rovněž „třídu“ a tak jsem se stal členem „školního“ výběru, jako základu repre-družstva celé důstojnické školy. Toto družstvo pak po roce zvítězilo v mezinárodní soutěži vojenských škol „spřátelených“ armád a rotnému Faltovi se podařilo zvítězit v disciplíně služební pistole a splnit limit Mistrovské třídy. A to už byl jen krůček do výběru reprezentantů ČSLA a Dukly (1959) – potažmo do reprezentace ČSSR – 1960!

Z čeho všeho jste za svoji kariéru střílel?

Když nebudu vyjmenovávat zbraně služební z výzbroje armády (a nebylo jich málo! A také s těmi jsem střílel několik mezinárodních závodů), ani zbraně lovecké, tak ze sportovních to byly hlavně sportovní pistole a revolvery a to velkorážní i malorážní. Těm jsem věnoval snad 99 % času stráveného na střelnicích ať již v tréninku nebo při závodech. Prošly mi rukama špičkové zbraně značek Hammerli (světový rekord), České zbrojovky (ZKR- evropský rekord), MCU (SSSR – ME, MS a OH). Vystřílené náboje by se daly počítat každý rok na desetitisíce a dohromady na miliony kusů.

Dagmar Honsnejmanová

Poznámka

Něco o střelbě

Klasická sportovní střelba – disciplíny podle Pravidel mezinárodní střelecké asociace a je součástí programu olympijských her, a to již od roku 1896, kdy byla 1. novodobá olympiáda v Aténách. Je to jeden z nejstarších olympijských sportů.

Sportovní střelba je sportovní odvětví zahrnujících více disciplín (střelba ze vzduchové pušky, malorážky, ze vzduchové, rychlopalné, libovolné a standardní pistole a střelbě brokovnicí na asfaltové holuby (letící terče) v disciplínách trap a skeet a další), při kterých se sportovec snaží výstřelem ze své zbraně zasáhnout co nejpřesněji cíl. Pro úspěch je rozhodující přesnost, u některých disciplín v kombinaci s rychlostí.

Praktická střelba a kombat střelba – tento druh střelby přišel po roce 1989 ze západních zemí. Je to druh střelby pro obranu a je často i součástí přípravy k bojovému umění. Obsahuje např. střelbu za pohybu, za překážkou a v různých polohách a situacích na papírové a kovové padací terče. Střílí se nejen s pistolí, ale i brokovnicí a puškou.

Speciální střelba – speciální vlastní disciplíny, blízké kombat střelbě, provozují různé organizace, např. Svaz vojáků v záloze, Kluby sběratelů zbraní, nebo Asociace obranné střelby a různé jiné. Využívají ke střelbě služebních, historických a standardních zbraní, jako např. samopal, ostřelovací pušky, služební pistole apod.

Nejvyšší soutěže pro střelbu:

Olympijské hry – jednou za 4 roky,

Mistrovství světa – rovněž jednou za 4 roky

Mistrovství Evropy - každé dva roky

(nebo každoročně halové mistrovství ze vzduchovek).

Světové poháry – několik závodů v každém roce.

 

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 160
b) na pláži pod palmou
  
 139
c) až večer v posteli
  
 133
d) u bazénu
  
 143
e) nemám na čtení čas
  
 153

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

195477