Drobečková navigace

Úvod > Slovo bludičky Mokřinky úvodem

Vítám vás na našich stránkách...

Knihovna v Mokrém funguje od roku 1997.  Její vznik je dle místní kroniky zaznamenán již v roce 1889, kdy byla založena Čtenářsko hospodářská Beseda za účelem rozvoje kultury, vzdělání a pokroku v obci Počátky knihovny v Mokrém. Činnost knihovny byla vždy velmi bohatá. Pro nás je však nejdůležitější současnost. Dnes navštěvuje knihovnu okolo 90 čtenářů, z toho nejméně 25 dětí Současná knihovna.

Budova obecního úřadu, kde sídlí i knihovna neposkytovala dostatečné prostory, a tak byly v roce 2005 provedeny menší úpravy v podobě malého koutku pro dětské čtenáře, kteří knihovnu opravdu hodně navštěvují. V roce 2006 zde byl zpřístupněn první internet pro veřejnost.

I dnešní činnost knihovny je velmi pestrá, pořádají se akce a soutěže nejen pro děti, které jsou velmi oblíbené a úspěšné. Jsou to například Prázdninové malování, Velikonoční malování, Prázdninové razítkování, besedy se spisovateli, cestovateli a dalšími zajímavými osobnostmi, čtení v knihovně, dětský den, hon za pokladem, vánoční akce a mnoho a mnoho dalších. K nejúspěšnějším akcím však patří Hledání bludiček v Mokrém, které se setkalo opravdu s velkým zájmem dětí i dospělých. Díky této akci byla knihovna pojmenovaná podle nejkrásnější bludičky Mokřinky „U Mokřinky“. Prezentace akcí AKCE minulých let.

A proč zrovna bludičky? No, již ze samotného názvu obce Mokré vyplývá, že jsou zde podmínky k životu bludiček, ale i jiných pohádkových bytostí, téměř ideální….Zcela náhodou jsem našla v jedné Čítance kraje opočenského z roku 1937 článek, že kdysi dávno v Mokrém byly rozsáhlé rašelinové bažiny a od nich také vznikl název obce.  Vyprávělo se dokonce, že se tam propadl celý povoz i s koňmi a v době dešťů zde byla nebezpečná i chůze obyvatelstva, neboť jeden neprozřetelný krok člověka dobře neznajícího krajinu, znamenal děsnou smrt ve zrádné bažině. Jednotlivec, nedostalo-li se mu pomoci – utonul. A tehdy měly zde své reje bludičky, ale ty vypudila moderní meliorace, takže na ně zbyly jen vzpomínky starších pamětníků.

Rozsáhlé mokřiny se v Mokrém v posledních letech znovu objevily ve větší míře a vysvitla tedy i naděje, že se bludičky vrátily, bloudí v okolí Mokrého a hledají ztracené močály…. a právě díky vílám a pohádkovým bytostem v našich mokřinách vděčíme za inspiraci při pořádání akcí.

Čtenářům je k dispozici zhruba 5 000 knih. Knihovnu však nenavštěvují jen čtenáři z Mokrého, ale také čtenáři z okolních vesnic. A to nás těší. Rádi přivítáme jakéhokoliv milovníka literatury, ať už je odkudkoli. Statistiky knihovny Statistický výkaz

V roce 2007 byl při knihovně založen výtvarný klub dětí, které se zde scházejí. Většinu času si malují nebo vyrábějí různé dekorace, které pak vystavujeme jak v knihovně, tak i v místním klubu, který pomáhaly právě zkulturnit děti. Zde se také odehrávají všechny velké akce, jako například vyhodnocení soutěží, výstavy, velikonoční a vánoční besídky, společná setkání se zajímavými lidmi apod. Začátky klubu KLUB

Knihovna se může pochlubit tím, že je zastoupena v ojedinělé publikaci „Knihovny Královéhradeckého kraje se představují“, a to za region Rychnovsko a Kostelecko celkem z 89 neprofesionálních knihoven. Tuto publikaci vydala Studijní a vědecká  knihovna v Hradci Králové, za podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a ministerstva kultury.

Knihovna a její činnost je dále publikována v knize, kterou vydala SVK Hradec Králové – Vývoj knihoven a knihovnictví na území Královéhradeckého kraje v proudu času 2005 – 2010. Podrobnosti o knihách Základní údaje

Knihovna se prezentuje především v Mokerském zpravodaji www.obecmokre.cz/zpravodaj2, dále v místním tisku (Rychnovský deník, Orlický týdeník) a také v zahraničním tisku – Čechoaustralan, kanadské noviny. Dále v knihovnickém zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás. Dále v časopise Revue 50plus.

V knihovně byla na konci roku 2012 pro ženské obyvatelky Mokrého založena „Čajovna u bludičky“. Jde o velmi neformální povídání u šálku čaje nebo kávy jen tak o běžných všedních věcech, posezení nad kronikami a filmy obce a o všem podle nálady a zájmu. Setkání se konají pravidelně 1x za měsíc. Podrobnosti zde Čajovna u bludičky

V roce 2010 knihovna prodělala největší změnu. Celá budova obecního úřadu byla zrekonstruována a knihovna získala větší prostory. Bylo zde také vybudováno sociální zařízení, které nám léta chybělo. Na budově je také umístěn znak knihovny.

Čtenáři mají nyní k dispozici jeden počítač s připojením na internet, což je v současné době úplně dostačujcí. Je zde připojení WIFI. Otevírací doba knihovny je denně, týdně je to 25 hodin pro veřejnost, v případě podle dohody a potřeb čtenářů. Děti mohou navštěvovat výtvarný klub, kde mají možnost trávit volný čas - malováním, výrobou různých dekorací, dárků nebo si zahrát společenskou hru, jen tak posedět, popovídat si s kamarády a třeba si udělat úkoly. Mají k dispozici různé hry, hračky a stavebnice.

Specialitou knihovny je i malá regionální knihovnička. Je to sbírka především knih a dalších publikací našeho kraje. Knihovnice je získává většinou výměnným způsobem za knihu Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010 nebo věnováním obcí. Knihovnička obsahuje cca 400 dokumentů.

Další specialitou knihovny je pořádání velké regionální soutěže zpravodajů Rychnovska Soutěž zpravodajů Rychnovska

Knihovna má i svoji lípu bludičky Mokřinky Soutěž "Strom roku"

Knihovna spolupracuje nejvíce s knihovnou v Opočně, dále s knihovnami Dobruška, Rychnov nad Kněžnou a SVK Hradec Králové.

Knihovna má družbu s českou knihovnou Franty Buriana v Daruvaru – Chorvatsko, pro kterou zajišťuje z darů knihy.

Knihovnice je členkou SKIP.

Každý rok se v knihovně pravidelně vyhodnocuje čtenář roku a návštěvník knihovny, protože návštěvnost a výpůjčky v knihovně není už jen o čtení knih, ale také návštěva internetu, počítače v knihovně, půjčování nebo prohlížení CD nebo DVD, časopisů atd.

Knihovna v roce 2009 oslavila 120 let od svého vzniku, její patronkou se stala bludička Mokřinka. Podrobnosti o této události Oslava 120 let vzniku knihovny. V roce 2014 při oslavě 125 let od vzniku knihovny byl odhalen portrét druhého patrona knihovny Emila Musila-Daňkovského. Podrobnosti Oslava 125 let vzniku knihovny a o životě Emila Musila Patron knihovny Emil Musil-Daňkovský.

Knihovna získala i mnoho cen. Dvakrát se stala Knihovnou Královéhradeckého kraje – 2009 a 2014 Soutěž Vesnice rokua několikrát získala čestné uznání v celostátní soutěži Knihovna roku Soutěž Knihovna roku. Knihovna se dvakrát účastnila celostátní soutěže Kamarádka knihovna Kamarádka knihovna. V roce 2013 získala 2. místo ve své kategorii malých knihoven. S úspěchem se i účastnila celostátní soutěže Biblioweb Biblioweb

Samotná knihovnice získala mnoho ocenění za dobrovolnickou, kulturní, knihovnickou činnost, za podporu rodiny a seniorů v Mokrém. Je Ženou regionu Královéhradeckého kraje, obdržela i pozvání na oběd s prezidentem republiky.

Knihovně se daří i získávat dotace – MK ČR – VISK, Knihovna 21. století, z programů Královéhradeckého kraje. Má velkou podporu obce, mokerských občanů a také ji věcnými a finančními dary podporují různá nakladatelství, firmy, spisovatelé a další osoby. Za to jim všem patří velké poděkování. Seznam partnerů Naši partneři a přidělené dotace http://www.obecmokre.cz/granty-a-dotace.

 Přeji vám příjemné a úsměvné prohlížení našich stránek, snad zde najdete zprávy nejen užitečné, ale i zábavné.......a doufám, že se při tom nebudete nudit!

Vaše bludička Mokřinka! 

Návrhy nebo připomínky k webovým stránkám lze psát v oddíle:  

Návštěvní kniha

nebo přímo administrátorovi stránek na adrese:

knihovna.u.mokrinky@seznam.cz

 

Karel Gott čtenářům Knihovny U Mokřinky

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 189
b) na pláži pod palmou
  
 165
c) až večer v posteli
  
 158
d) u bazénu
  
 171
e) nemám na čtení čas
  
 201

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

196993