Drobečková navigace

Úvod > VÝPRAVY ZA ... > Výpravy za minulostí

Výpravy za minulostí

Na tuto stránku budu vkládat tipy na zájímavá místa - hrady, zámky, pevnosti -  na území naší republiky, která jsem osobně navštívila, místa, kde se děti i dospělí můžou dozvědět něco zajímavého z historie naší země.......

Už dlouho jsem nebyla na žádném zámku nebo hradu......a tak, když jsme doma přemýšleli, kam vyrazit pravděpodobně poslední slunečný víkend, nostalgicky jsem si vzpomněla na léta strávená v Mnichově Hradišti. A najednou jsem zatoužila se na známá místa opět podívat.

A tak jsme tedy vyjeli směrem k Mnichovu Hradišti. Cestou jsme si nenechali ujít nádherný hrad Kost.

Nejzachovalejší gotický hrad v Čechách - KOST

Hrad Kost

Hrad Kost je jedním z nejzachovalejších vrcholně gotických hradů v Čechách byl vystavěn polovině 14. století Benešem z Vartemberka. Nachází se asi 18 km od města Jičín v chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Původ hradu se datuje do 13. století, kdy Beneš z Wartenberka nechal postavit dlouhý sál a věž jako obrannou pevnost. Poté se zde vystřídalo několik dalších majitelů. Za Lobkoviců, na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny 16. století vznikla celá jižní část dnešního areálu včetně hospodářských budov s pivovarem. Svoji rezidenční funkci však hrad ztratil roku 1590 s posledním zde bydlícím majitelem Oldřichem Felixem z Lobkovic, dále zde byla již jen správa panství s byty úředníků a dalších zaměstnanců.

Roku 1635 hrad vyhořel a poté dlouho chátral. Později ho koupil rod Netolických. Anna Marie dal Borgo Netolická si vzala Norberta Kinského, jehož potomci jsou dnešními majiteli Kosti. Ti trvale žijí v Itálii a na své panství v Čechách poměrně často jezdí. V České republice funguje společnost Kinský dal Borgo, která veškerý jejich zdejší majetek spravuje.

I přes mnohé přestavby hradu se zachovala jeho původní silueta, které dominují hranolová Bílá věž a menší válcová věž Lidomorka. Součástí areálu hradu Kost je dále původní hradní palác a později vystavěný renesanční Bibrštejnský a Lobkovický palác.

Hrad Kost Hrad Kost

Pověst o jménu hradu Kost

Kdysi za husitských válek byl hrad Kost dobýván Žižkou. Slavný vojevůdce několikrát udeřil se svými vojsky na tvrdé hradby, ale marně. Hradní posádka bojovala statečně a nepřítel byl vždycky se ztrátami odražen. Husitský hejtman si tedy umínil, že dlouhým obléháním hrad vyhladoví. Jako hustý mrak se rozložilo Žižkovo vojsko v údolí a sevřelo hrad ze všech stran pevným řetězem stráží, že by ani myš neproklouzla. Po několik neděl zasedal Žižka se svými spolubojovníky za kamenný stůl pod lípou nedaleko hradu v marné naději, že se jeho obránci dobrovolně vzdají. Už i vlastní vojáci reptali na nedostatek jídla, kterého ve vydrancovaném okolí valem ubývalo. Ale kdyby tak věděli, jaké zlé časy nastaly obráncům tam nahoře! I když byly dávky jídla neustále snižovány, byla již všechna skladiště vyjedena a zbyla jen jediná vepřová hlava a soudek vína. Tu bleskla hlavou jednoho vtipného zbrojnoše spásná myšlenka. Navrhl uspořádat naoko velikou slavnost s hostinou. Řinkot nožů o prázdné talíře a hlasité přiťukávání prázdnými poháry zalétávalo s veselým zpěvem hladových bojovníků do Žižkova tábora. Veselí dostoupilo nejvyššího bodu.

Když to viděli husité, začali reptat. Dlouhým obléháním již byli unavení, rozmrzelí a hladoví a na hradě se zatím pořádají veselice. Vření v táboře však propuklo přímo ve vzpouru, když onen chytrý zbrojnoš přistoupil k hradbám a shodil dolů do nepřátelského ležení pečenou kančí hlavu a soudek vína se slovy: "Tu máte a radujte se s námi! My máme potraviny ještě na celé měsíce!" Druhého dne poručil Žižka troubit k ústupu. Svému hněvu prý ulevil slovy: "Hrad je tvrdý jako kost a kost patří psu." Od té doby je prý hrad nazýván Kost.

ZAJÍMAVOSTI HRADU KOST

Středověká mučírna

Hrad Kost

Sklepení na Kosti, ve kterém je dnes umístěna mučírna, dříve sloužilo jako skladiště kvalitního vína. To je jediná potěšující informace,  kterou se při jeho prohlídce dozvíte.

Hrad Kost Hrad Kost Hrad Kost
Hrad Kost Hrad Kost Hrad Kost

Místní mučírna je vybavena archeologickými nálezy z hradu Veliš u Jičína, dobovými grafikami, zachycujícími proces inkvizice, a jedinou fungující gilotinou v Česku. Dále je k vidění pranýř, španělská bota, palečnice, skřipec, potupná maska, klec na čarodějnice a další středověké mučící nástroje.

Hrad Kost Hrad Kost Hrad Kost

Hrad Kost

Černá kuchyně

Černá kuchyň na Kosti vznikla někdy koncem 17. století a v průběhu let se modernizovala. Tmavou barvu získala kuchyň brzy po vystavění kvůli kouři. Jídlo se připravovalo na kamnech, ve kterých se topilo seshora a jejichž dolní dvířka sloužila jen k vybírání propadaného popela. Dobové hrnce mají „nožičky“ právě kvůli tomu, aby otevřený oheň neuhasily.

Hrad Kost Hrad Kost Hrad Kost
Hrad Kost Hrad Kost Hrad Kost

Hospoda na hradě

Hradním pánům by mohli dnešní ekonomové vypočítavost jen závidět! Jako každá pevnost neobešla se ani Kost bez hradní posádky, která za svou práci dostávala odměnu. Aby se zlaťáky z hradu nerozkutálely, založili tu majitelé hospodu, kde většina poddaných svou výplatu projedla a propila. Hospoda fungovala v budově někdejší černé kuchyně ještě v 17. století.

Hradní kaple, kde se konají svatební obřady.

Hrad Kost

Více o historii hradu Kost zde:  Hrad Kost

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště

Do Mnichova Hradiště to byl už jen kousek. Město, které je bránou do Českého ráje nás velmi zklamalo. Působilo na nás dojmem, že se o ně nikdo nestará, smutně, ošuntěle, na náměstí nepořádek, bez života. Přesto jsme se nenechali odradit a vypravili se na zámek.

Měli jsme velké štěstí, protože právě tento den se zde konaly oživené kostýmované prohlídky (30 kostýmovaných účinkujících). Zámkem nás provázeli členové Skupiny historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína, souborů historického tance Regii Caroli regis z Prahy, Salome Chotouchov, Mariane Libčice s přáteli a herci z Prahy a divadla Mladá Boleslav.

Mnichovohradišťský zámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě.

V roce 1623 získal konfiskací tehdy ještě renesanční sídlo s celým panstvím slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. V majetku rodu Valdštejnů se pak panství drželo po řadu dalších staletí.

Vnitřní uspořádání zámku je ve srovnání s běžným typem zámeckých dispozic neobvyklé. Pravá polovina objektu, určena půdorysem renesančního zámku ve tvaru L, s jedním vchodem a velkým sálem v nároží, byla provedena v symetrické podobě také na levé polovině zámku a půdorys nového objektu byl doplněn do dnešního tvaru písmene U.
V prvním patře zámku tak vznikly dva hlavní sály - dnešní přijímací sál a zámecké divadlo - s netypickým umístěním v rozích budovy.

Zámek, zámeká zahrada nás příjemně překvapily, prohlídka byla opravdu zajímavá a atraktivní.

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště

POZORUHODNOSTI A VÝZNAMNÉ SBÍRKY ZÁMKU

Valdštejnská knihovna s 20 000 položkami je mimořádně kvalitním souborem, obsahuje řadu unikátních nebo vysoce hodnotných svazků. Knihovna sem byla převezena  v roce 1921 z Duchcova, kde ji koncem 18. stol. spravoval Giacomo Casanova.

Zámecká obrazárna se 111 obrazy.

Sbírka delftské fajanse - kolekce patří k našim nejvýznamnějším souborům hrnčířského a dekoratérského umění.

Zámecké divadlo je z hlediska slohové jednoty a dochování intaktní jevištní techniky výjimečným prostorem v kontextu nejen českých, ale i evropských zámeckých divadel. Kvalitou a rozsahem se jedná o soubor velmi ojedinělý.

Zámek Mnichovo Hradiště

Zřícenina hradu VALEČOV

Hrad Valečov

Cestou domů z Mnichova Hradiště jsme udělali ještě poslední zastávku na hradě Valečov. I ten jsem si pamatovala jako jedno z míst, které jsme s rodiči navštěvovali. Trochu jsem měla obavu, aby nás nečekalo takové překvapení jako byl příjezd do města, ale naopak, zřícena hradu Valečov působila velmi impozantním dojmem. Obec Boseň, která je jeho majitelem, se o hrad vzorně stará. Hrad jsme si mohli celý prohlédnout, místní kastelán nás zavedl do hradního sklepení, kde nás čekal Jan Žižka a zlá Machna.

Hrad Valečov Hrad Valečov Hrad Valečov

Hrad ValečovHrad Valečov je zajímavý skalní hrad, jehož podoba byla silně ovlivněna pískovcovými skalami,  v nichž byl částečně vytesán a z části vystavěn. První písemná zmínka o jeho majitelích je z let 1316 – 1318, z doby šarvátek zdejší drobné šlechty s Vokem z Rotštejna – jednou z větví rodu Valdštějnů. I zde pobýval Jan Žižka a rozhodně stojí za návštěvu, která jistě mnohého návštěvníka hodně překvapí…..A o tom, že návštěva hradu stojí za to, svědčí i fakt, že zde často pobýval Karel Hynek Mácha, aby zde strávil chvíle rozjímání, klidu a také kresbou této nádherné krajiny.

První kamennou stavbou byl palácový komplex na čtyřech hradních skalách (pol. 14 stol.). Pukliny uvnitř mezi skalními bloky sloužily jako pomocné prostory . vinné, pivní a chlební sklepy, kuchyně a komunikační chodby.Hrad Valečov

O původním dřevěném opevnění svědčí stopy silného požárum jeho stopy jsou památkou na dobytí a vypálení hradu r. 1439, kdy se jej zradou zmocnil Jindřich z Vantenberka a na Děčíně a vdovu Machnu se sirotky odvezl na hrad Děčín, kde je věznil až do roku 1441, kdy mu Machna pod nátlakem Valečov přenechala. Hrad byl v rozvalinách pravděpodobně až do poloviny 15,století, kdy jej Vaněk z Valečova, královský úředník Jiřího z Poděbrad, znovu vybudoval a řádně opevnil.

Předpokládá se , že v té době přibyla k hradu dvě podhradí, lemované kamennou hradbou s dělostřeleckými baštami, s hospodářskými provozy – pivovar,kovárna nebo huť a další.. Obě podhradí jsou dnes přeměněna v sady.

ZAJÍMAVOSTI HRADU VALEČOV

 Předhradí se skalními byty (obydlími), vězením a hladomornou a hradní jádro se zděným palácem, skalními komorami a chodbami, vyhlídkou. Výstavka archeologických nálezů ze sbírek Okres.muzea v Mladé Boleslavi.

Hrad Valečov

Více o historii hradu Valečov na stránkách obce Boseň zde:  Hrad Valečov

Všechny památky, které jsme dnes navštívili, byly úchvatné, strávili jsme příjemný den….se sluníčkem, Janem Žižkou, mohli jsme si vyzkoušet mučící nástroje na Kosti a setkat se se zlou Machnou na Valečově.

Rychnovský deník č. 222 ze dne 21.9.2011

Rychnovský deník 21.9.2011

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

22. 5. Emil

Zítra: Vladimír

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 157
b) na pláži pod palmou
  
 128
c) až večer v posteli
  
 126
d) u bazénu
  
 132
e) nemám na čtení čas
  
 146

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

195376