Drobečková navigace

Úvod > Zahraniční návštěvy > Chorvatsko a Dožínky 2010

Chorvatsko a Dožínky 2010

České Dožínky v Chorvatsku

České Dožínky v Daruvaru jsou v celém světě naprosto nevídanou událostí propagující češství a kulturní tradice Čechů v Chorvatsku.

 

Dožínky jsou největší manifestací české menšiny.  Je to přehlídka veškeré kulturní, osvětové, ale i hospodářské činnosti Čechů. Oslava konce žní a výraz rolnické radosti, že o úrodu je postaráno a do dalšího roku je zajištěn blahobyt. Je to oslava úspěšné sklizně obilí, požehnání chleba – základu životní existence. Je to rej mládí a krásy, ukázka pestrosti krojů, ale i pestrosti národnostního života.

  Daruvar - Dožínky 2010  

 Od prvních daruvarských dožínek v roce 1925, vůbec prvních českých dožínkových slavností v Chorvatsku, uplynulo již mnoho let. Dožínky se těší velké oblibě krajanů i mnoha návštěvníků z domova i zahraničí. Oslava dožínek, dožaté nebo také obžínek se konala na selském hospodářství po sklizni obilí již ve středověku. Věnec, upletený z různých druhů obilí a ozdobený kvítím a stuhami, a vonící chléb jsou podnes trvalými symboly dožínek.

Dnes jsou dožínky velkolepá dvoudenní slavnost s bohatým tanečním a hudebním folklorním programem, krojovaným průvodem s alegorickými vozy, historickými, etnografickými a výtvarnými výstavami, tradičním českým jarmarkem s ukázkou řemesel a ochutnávkou jídel.

 

Dožínky pozvánka

 

Dožínky se pořádají každý druhý rok na Daruvarsku. Přípravy na Dožínky spojí všechny

spolky, stmelí celou menšinu, ukazují sílu, jednotnost, českou houževnatost a vlastenectví.

 

Letošní Dožínky se konaly ve dnech 17. a 18.7.2010 v Daruvaru.

 

 
 

Dožínky pozvánka

 

Zahájení Dožínek se konalo na terase domu Jednoty, Novinově-vydavatelské instituce, jejímž cílem je šíření česky psaného slova v Chorvatsku. Program zahájil místní ženský pěvecký sbor, který má víc než 20 členů a zpívá trojhlasně. Následoval přednes básně recitátorem  Jaroslavem Brendlem. Poté všechny návštěvníky přivítala Leonora Janotová, předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku. Přítomno bylo mnoho hostů, jak z České republiky, tak z Chorvatska. Českou republiku prezentoval především velvyslanec ČR v Chorvatsku pan Karel Kühnl. Paní Janotová zdůraznila význam nejen Dožínek, ale především práce české menšiny, která je nezanedbatelná a všichni jsou na ni právem pyšní.

  Úvodní báseň přednesená Jaroslavem Brendlem.....

 

Žně

Sova Antonín

 

A již jsou žně… Jak obři kolébají
se vozy s obilím po celé týdny,
lny hnědou pomalu a žlutě zrají,
je měsíc příznivý, a čas je klidný.

 

Makovic zahnědlé skvrnaté hlavy
mdlou vůní zadýchly, co počly zráti…
Po polích děti chudých jdou již davy,
hrst klasů každé ve své ruce chvátí.


Již k prvým obžínkám se časy chýlí,
kdy první „bábu“ strojit bude chasa,
a celá ves v té bude výskat chvíli
s tou lehkostí, jíž volný pták jen jásá!

 

 
Zahájení dožínek Jednota Zahájení dožínek Jednota - Jaroslav Brendl Zahájení dožínek Jednota
Zahájení dožínek Jednota Zahájení dožínek Jednota Zahájení dožínek Jednota

Následujícím programem byla vernisáž dějepisné a etnografické výstavy, na níž mohli návštěvníci shlédnout materiály ze života českých rolníků. Např. jak se pekl chléb, jak byla zařízena kuchyň, byly zde ukázky nářadí, oblečení a další dokumenty ze života lidí na vsi.

  Etnografická výstava  
  Etnografická výstava Libuše Stráníková s autorkou výstavy
Etnografická výstava Etnografická výstava Etnografická výstava
  Etnografická výstava Velvyslanec ČR Karel Kühnl v Chorvatsku s manželkou a Dáša Honsnejmanová

 Korunou dožínek je vždy slavnostní večerní program, který se konal na Stadionu Sokol pod názvem „Obilí jsme vymlátili“. Zahájení se opět ujala paní Leonora Janotová a ke slovu se dostali i všichni významní hosté. Z rukou rolníků pak převzala dožínkový věnec. Je to starý český zvyk odevzdání symbolického věnce – kolik klásků, zrneček a kvítků na dožínkovém věnci, tolik blahobytu, hojnosti a radosti v hospodářově rodině a domácnosti. Na jevišti se pak vystřídali folklorní soubory, které hýřily pestrostí krojů, zpěvem a tancem. Závěrem všichni účinkující zatančili slavné „Horácké kruhy“. Atmosféra byla úžasná a potlesk přímo strhující.

 

Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion
Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion
Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion
Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion
Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion Zahájení dožínek Stadion

 Nejpůsobivější částí dožínek je dožínkový průvod krojovaných skupin a alegorických vozů. V čele průvodu jsou symboly dožínek: věnec upletený z různých druhů obilí a ozdobený kvítím a stuhami, chléb se solí – výraz úcty, vstřícnosti a přátelství ke všem dobrosrdečným lidem, a dožínková májka, kterou společně nesou představitelé všech Českých besed Svazu Čechů v Chorvatsku.

 

Na vozech ozdobených obilím se předvádí setí, žnutí, mlácení obilí cepy, ruční mlátička obilí, fofr, kamenný mlýn, kovárna, chlebová pec. K tomu patří i odpočinek na poli, nabízení buchet, lidová veselice a česká hospoda. S vozy se střídají skupiny tanečníků se zpěvem a tancem v původních i stylizovaných krojích. Moderování celé dopolední akce přijal moderátor a recitátor Jaroslav Brendl, který přijel z Čech a který se tohoto úkolu se svojí kolegyní zhostil víc než na výbornou.

 

V samotném průvodu se tisícům diváků představilo 904 krojovaných účastníků, 13 dechových hudeb a 11 folklorních hudebních skupin.

 

 

Úvodní báseň přednesená při zahájení průvodu Jaroslavem Brendlem...

 

Žně

Závada Vilém

 

Zavály horce syté vůně léta,

voňavé trávy sladce mrou.

Rozpálen zpěvem skřivan vzlétá

a pole třeští nádherou.

 

Umdlená řeka přestává už téci,

tající vzduch se žárem chví,

kameny žhnou jako v chlebové peci,

dozrála žatva, je čas žní.

 

Nastal ten čas, kdy věci jsou tak prosté,

že suchý, drolící se klas

nakloněn k zemi žádá: ženci, koste

hned u kořínků, prosím vás.

 

Teď zlato vyzařuje všechna země

i na cestách zezlátne prach

a žebřiňáky, sluncem naložené,

praskají těžce v nápravách.

 

Najednou nebe pod mračny se skryje,

na mezi chví se v bázni strom

a lidé, s kterých pot se jenom lije,

pracují, jak když bije hrom

 

 
  Daruvar Dožínky 2010 - moderátoři Jaroslav Brendl a Helena Stráníková - moderátoři dožínkového průvodu
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010 Dožínkový průvod Daruvar 2010
  Dožínky Daruvar 2010 Libuše Stráníková, místopředsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku a šéfredaktorka Jednoty s manželem

V neděli se konal slavnostní oběd pro všechny hosty, který byl v nádherných prostorách restaurace Terasa. Atmosféra byla vynikající a jídlo zcela bezkonkurenční. Všechny vřele pozdravila paní Leonora Janotová a popřála budoucím Dožínkám a všem, kteří se na organizaci této vyjímečné události podílejí, hodně zdraví a elánu.

  Slavnostní dožínkový oběd

Leonora Janotová, předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku - slavnostní přípitek

Slavnostní dožínkový oběd Slavnostní dožínkový oběd Slavnostní dožínkový oběd

 

Během celého nedělního odpoledne probíhal i staročeský jarmark, na kterém mohli návštěvníci vidět stará řemesla i poznat, jak se kdysi tlouklo máslo, vařila povidla v kotli, pekly bramborové placky na plotně, buchty, domácí chléb……a všechno bylo možné ochutnat. Nechybělo tu pivo, víno ani slivovice. Na stáncích byly k prodeji i drobné ruční práce a suvenýry.

 Po oba večery se konala na místním hřišti lidová veselice s pivem a bramboráky.

  Staročeský jarmark Staročeský jarmark na náměstí Krále Tomislava
Staročeský jarmark Staročeský jarmark Staročeský jarmark
Staročeský jarmark Staročeský jarmark Staročeský jarmark
Staročeský jarmark Staročeský jarmark Staročeský jarmark

 

 Nedělní odpolední folklorní programy probíhaly na několika místech. Návštěvníci mohli shlédnout přehlídku tanečních a hudebních skupin Českých besed, ale také hostů z České republiky, k nimž patřil například velmi známý a oblíbený taneční soubor Pramínek z Jihlavy. 

 

Folklorní program Folklorní program Folklorní program
Folklorní program Folklorní program Folklorní program
Folklorní program Folklorní program Folklorní program
Folklorní program Folklorní program Folklorní program
Folklorní program Folklorní program Folklorní program
  Přehlídka krojů  

Dožínky roku 2010 se vydařily. Počasí přálo a návštěvníci se rozcházeli v pozdních večerních hodinách unavení, ale spokojení. Snad každý si nesl na památku kytičku z obilí, ozdobenou květy v národních barvách – modrá chrpa, červený vlčí mák a bílá kopretina, nebo panenku z kukuřičného šustí či lahvičku slivovice. Co si však každý odnesl určitě, byl zážitek z celého dne, pocit sounáležitosti, přátelství a přání, aby tato tradice trvala ještě hodně dlouho.

 

Související odkazy:

 

Svaz Čechů v Chorvatsku

Leonora JanotováSvaz Čechů v Chorvatsku je nepolitická, samostatná organizace dobrovolně sdružených Českých besed, škol, menšinových institucí, klubů a jednotlivců v oblasti kultury, osvěty, umění, vědy a sportu.Dnešní ústřední instituce české menšiny v Chorvatsku je nástupcem někdejšího „Československého svazu“, který od roku 1921 sdružoval krajany v tehdejším Království SHS.

 

 

 

Sídlo Svazu je v Daruvaru, lázeňském městě, ležícím v Bjelovarsko-bilogorském županství, kde žije většina Čechů v Chorvatsku. Činnost Svazu je bohatá a rozvětvená - spočívá v různých akcích během celého kalendářního roku a je zaměřena na pěstování vlastní české kultury, jazyka a zachování identity. Besedám a školám přitom pomáhají rady - školní, kulturně-osvětová, divadelní, historická, vydavatelská a informační. Česká krajanská komunita v Chorvatsku finanční prostředky na svou činnost čerpá z chorvatského státního rozpočtu prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny v RCH, z regionálních a lokálních samospráv a České republiky.

Svazu Čechů v Chorvatsku byla v roce 2002 udělena Cena Jana Masaryka Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky tak ocenilo dobrovolnou, nadšeneckou práci našich krajanů, kteří dělají něco navíc a tím kultivují v lidské komunitě prostředí porozumění a tolerance.

V současné době Svaz Čechů v Chorvatsku sdružuje 26 Českých besed.

Předsedkyní Svazu je Leonora Janotová.

Více informací o činnosti a o všech Českých besedách je na http://savez-ceha.hr

 

Jednota - Novinově-vydavatelská instituce

Libuše StráníkováNovinově-vydavatelská instituce Jednota je samostatná organizace, jejímž cílem je šíření česky psaného slova v Chorvatsku. Kromě stejnojmenného týdeníku Jednota - zrcadla všech krajanských událostí - který vychází od roku 1946, ale navazuje na tradici Jugoslávských Čechoslováků, novin, které v Daruvaru vycházely od roku 1922, NVI Jednota vydává měsíčník pro děti Dětský koutek, dále ročenku Český lidový kalendář a publicistický časopis Přehled. Jednota se soustavně stará o prezentaci krajanské literární a badatelské tvorby - každý rok vycházejí 1 až 2 tituly. Zvláště náročným programem je vypracování a vydávání originálních učebnic pro výuku češtiny v českých školách v Chorvatsku a překlady chorvatských učebnic do českého jazyka.

Šéfredaktorkou je Libuše Stráníková

Více informací na www.jednota.hr

  

  Libuše Stráníková a Dáša Honsnejmanová v Jednotě Libuše Stráníková a Dáša Honsnejmanová na návštěvě v Jednotě

 

Daruvar

 

Městečko Daruvar leží zhruba ve středu severovýchodního Chorvatska. Rozkládá se na úpatí jednoho z hlavních masivů Slavonského pohoří. Díky zdejším termálním pramenům a zeměpisné strategické poloze bylo území kolem dnešního Daruvaru osídleno již od pradávných dob.

Webové stránky města www.daruvar.hr  

 

Jaroslav Brendl

Jaroslav Brendl

  

Recitátor, příležitostný herec a moderátor. Provázel slovem „Dožínkový průvod“  2010.

 

Více informací na http://www.ezopagency.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje uvedených informací:

Miloslav Sohr – Daruvar. Stavebně historický vývoj města

Dožínky 1925 – 1995

Dožínky – Daruvar 2008

Webové stránky Jednoty a Svazu Čechů v Chorvatsku

Webové stránky Jaroslava Brendla

Poděkování spřátelené knihovny

 Když jsem v roce 2007 navštívila poprvé Daruvar, vrátila jsem se domů úplně nadšená. Ze všeho nejvíce mi přirostla k srdci celá Knihovna Franty Buriana, vlastně hlavně její knihovnice. Tak jsem si při odjezdu sama sobě slíbila, že musím něco pro své krajany udělat…….

Svůj slib jsem splnila. Hned po příjezdu domů jsem oslovila např. hejtmana Královéhradeckého kraje nebo nakladatelství Fragment Praha, kteří ochotně darovali knihy pro zdejší knihovnu.

S knihovnicemi jsem stále v kontaktu a měla jsem tak možnost knihovnu a město Daruvar prezentovat na výstavě, pořádané u příležitosti 120 let vzniku knihovny U Mokřinky Mokré.

V současné době stále hledám firmy a instituce, které by mohly do knihovny darovat knížky. Jsem velmi ráda, že všichni, které jsem oslovila,  byli a jsou velmi ochotní a nadšení podpořit knihovnu v Daruvaru.

Začátkem července jsem od paní Libuše Stráníkové obdržela pozvánku, zda nechci přijet do Daruvaru na slavné české dožínky. Nabídka to byla velmi lákavá a přiznám se, že jsem měla přání se sem ještě někdy vypravit…..a teď jsem měla možnost a já ji s radostí přijala.

Bylo moc příjemné se vrátit na místa, která jsem si pamatovala. Mohla jsem si prohlédnout Městskou knihovnu, Ústřední knihovnu pro českou národnost v Chorvatsku a hlavně jsem se těšila do Knihovny Franty Buriana. Měla jsem možnost pohovořit s knihovnicemi, setkat se s dalšími lidmi, navázat nová přátelství. Vrcholem však byly samotné dožínky, které mne uchvátily. Nejen svojí krásou a nadšením všech účinkujících, ale také perfektní organizací.

Myslím, že kdo jednou navštíví Daruvar a dožínky, určitě se sem zase vrátí. Je to i mým přáním.

Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat za pozvání a všem, kteří se mi během mého pobytu ve městě věnovali.

 

                                                                                                                                   Dáša Honsnejmanová

  

 Článek uvedený v Jednotě dne 1.8.2010

Podrobnosti zde: O dožínkách na stránkách knihovny v Mokrém 

Články v Jednotě

Jednota č. 30-31/2010 z 31.7.2010

 Dožínkové návštěvy

Jednota 30-31.2010 Jednota 30-31.2010

Jednota č. 34/2010 z 4.9.2010

Dožínky očima návštěvníků

Jednota 34.2010 Jednota 34/2010

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Rychnovský deník 6.8.2010, autor: Dagmar Honsnejmanová. Knihovna U Mokřinky Mokré se může pochlubit ojedinělou spoluprací se zahraniční knihovnou, a ještě lépe, s první českou knihovnou na území Chorvatska, Knihovnou Franty Buriana v městečku Daruvar.

Stránky města Daruvar

www.daruvar.hr

  

 Odkaz na stránky Jednoty, novinově vydavatelské instituce, Daruvar

www.jednota.hr

Pravidelné zprávy z krajanského života.......

 

Další informace je možné získat zde

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

 

Jaroslav Brendl

http://www.ezopagency.cz

 

Informace o návštěvě v roce 2007 a dalších aktivitách jsou zde 

Chorvatsko 2007-2009

  

Knihovny v Daruvaru zde

Chorvatsko a knihovny 2010

  

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 160
b) na pláži pod palmou
  
 139
c) až večer v posteli
  
 133
d) u bazénu
  
 143
e) nemám na čtení čas
  
 153

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

195477