Drobečková navigace

Úvod > Co je dobré někdy vědět > Lidové pranostiky

Lidové pranostiky

LEDEN

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Mokrý leden - prázdné sudy - neurodí se vína.
Mlhavý leden - mokré jaro.
Roste den, roste i zima.
Leden studený, duben zelený.

Neudrží leden, neudrží ani jeden.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.

1. leden
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.

6. leden Tři králové
Na tři krále o krok dále.
Na Tři krále mrzne stále.
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí.
Je-li na tři krále jasno, zdaří se pšenice.

Masopust (od 6. ledna do popeleční středy)
Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Jsou-li v masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.

ÚNOR

Únor bílý, pole sílí.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.

2. únor - Hromnice
Na hromnice o hodinu více.
Na hromnice zimy polovice.
Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě; pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.
Na hromnice kalužky, budou jabka i hrušky.
Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry neděle zpátky zas pílí.
Na Hromnice si musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout.

3. únor - Blažej
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka střapec od biče smočil, čekají dlouhý len.

14. únor - Valentin
Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.

BŘEZEN

Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
Březnové slunce od nohou studí.
Březen - za kamna vlezem.
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat.

3. březen
Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.

6. březen
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

7. březen
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese.

10. březen
Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

12. březen
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

17. březen
Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.

19. březen
Svatý Josef zháší světlo.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.
Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.

25. březen
Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.

27. březen
Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.

31. březen
O svaté Balbíně je už po zimě.

DUBEN

Dubnové počasí nevyslovíš.
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Duben je napůl březen a napůl květen.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Panská láska a dubnový sníh dlouho nevydrží.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždy nestálé.
V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí. 

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Co duben našetří, to květen spálí.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu.

KVĚTEN

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Co duben našetří, to květen spálí.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný.

1.května
Na Filipa a jakuba, koníček trávy naškubá.
Před Filipem deštík noční, úrodu vám věští nám roční.

4. května
Je-li na sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.

11.května
Désť na Mamerta, Serváce a Bonifáce, prší pak celé léto.

12. května
Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.

13. května
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

15. května
Déšť sv. Žofie švestky ubije.
Svatá Žofiepole často zalije.

26. května
Když na Urbana prší, bude hodně myší.
Na Urbana se seje len.
Déšť o letnicích, slunce na Boží tělo.

ČERVEN

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

1. červen
O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

5. červen
Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

6. červen
O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

8. červen
Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.

11. červen
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.

12. červen
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. červen
Na svatého Antonína broušení kos započíná.

15. červen
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
Svatý Vít mění čas.
Déšť na Víta - špatný budou žita.

23. červen
Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. červen
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.

27. červen
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.

29. červen
O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.

ČERVENEC

2. červenec
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.

4. červenec
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.

8. červenec
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

13. červenec
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

18. červenec
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19. červenec
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

25. červenec
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.

31. červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

SRPEN

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje.
Srpnový déšť - jako ženský pláč.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.

4. srpen
Na Dominika parna - mrva marná.

10. srpen
Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.

15. srpen
Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.

18. srpen
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

23. srpen
Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

24. srpen
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim

29. srpen
Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.

ZÁŘÍ

Co srpen nedopeče, září nedovaří.
Září - máj podzimu.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Bouřka v září - sníh v prosinci.

Na podzim lžíce deště a konev bláta.
Na podzim zatop.

2. září
Na Štěpána krále je léta namále.

12. září
Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.

21. září
Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
Po svatým Matouši čepici na uši.

26. září
Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. .

28. září
Přijde Václav - kamna připrav.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.

29. září
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.

30. září
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

ŘÍJEN

Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
V říjnu mnoho dešťů - v prosinci mnoho větrů.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.

1. říjen
Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.

4. říjen
Svatý František zahání lidi do chýšek.

15. říjen
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

16. říjen
Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
Suchý Havel oznamuje suché léto.

28. říjen
Šimona a Judy - buď sníh nebo hrudy.
Na Šimona, Judy kočka leze z půdy.

 

LISTOPAD

Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
Jaký listopad - takový březen.
Studený listopad - zelený leden .
Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.

PROSINEC

Martin, Kateřina
Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě.

Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Studený prosinec - brzké jaro.
Mírný prosinec - mírná celá zima.
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
Jaký prosinec, takový celý rok.
Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.

Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.

4. prosinec - Barbora
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (4.12. - musí se hodně topit).

6. prosinec - Mikuláš
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

13. prosinec - Lucie
Svatá Lucie noci upije (ale dne nepřidá).
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.

Vánoce
Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce - světlé stodoly.

24. prosinec - Adam a Eva
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.

25. prosinec
Na Boží narození o bleší převalení.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

26. prosinec - Štěpán
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.

28. prosinec
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.


 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 189
b) na pláži pod palmou
  
 165
c) až večer v posteli
  
 158
d) u bazénu
  
 171
e) nemám na čtení čas
  
 201

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

196993