Drobečková navigace

Úvod > Důležité info > Počátky knihovny v Mokrém

Počátky knihovny v Mokrém

- vybráno z kroniky obce Mokré

1889 - Beseda

Podnět k založení besedy nynější vyšel od správce školy Emila Musila v létě 1889. Po dalších úradách došel ze strany čelnějších občanů zdejších výrazu náhled, že jest třeba i přes překážky, které se v tak malé obci jako jest Mokré (48 domovních čís.) naskytnouti mohou, založiti Čtenářsko hospodářskou besedu.

Snahou po osvětě vzdělání a pokroku vedeni jsouce, svolali výše jmenovaní občanstvo mokerské ke dni 15.7.1889. Ve schůzi této četně navštívené vytkl správce školy všechny prospěchy, jakých občanstvo účastno býti může ve sdružení besedním, poskytujícím mnohem větších výhod, než jakých by se i při nejlepší vůli mohl dodělati jednotlivec.
V ustavující této schůzi zvolen zatímní výbor z těch kdož se přihlásili za členy této korporace. Byli to pánové Jan Andrýs rolník čp. 31, Jan Baše čp. 35 rolník, Václav Boukal chalupník čp. 25, Emil Musil správce školy, Jan Hrubý starosta, rolník a hostinský, Jaroslav Hrubý rolník čp. 22.

Ve schůzi výborové dne 21.7.1889 konané zvolení z výboru následující funkcionáři (činorovníci):
Jaroslav Hrubý, předseda (po užší volbě)
Jan Baše, místopředseda
Emil Musil, jednatelem
Jan Andrýs, pokladníkem a knihovníkem.
Členů bylo toho času 23, členským příspěvkem 2 zl 40 kr ročně.

Ve schůzi konané pak dne 8.12.1890 přednášel p správce školy O nemocech stromů a usneše sestavené stanovy spolkové předložili vysokému schválení. Opisy těchto stanov ve 5 výtiscích pořídil z laskavosti p Václav. Hrubý obch. jednatel.
Zatím podařilo se p. J. Andrýsovi s několika členy zakoupiti pro besední knihovnu značný počet knih za levný peníz z pozůstalosti p. Václava. Hrubého, stavitele a starosty na Opočně, kamž s několika členy bezplatně několik cest vykonali.
Ve výborové schůzi dne 10.12.1890 zvolen divadelní odbor skládající se p.p. J. Andrýse, J. Baše a Václ. Hrubého. Zároveň majetek bývalých divadelních ochotníků, totiž jeviště s příslušenstvím a některými divadelními spisy přešel darem v majetek: "Čtenářsko hospodářské besedy".
Divadelní odbor uspořádal pak dne 6.2.1891 představení, ve kterémž sehrány hry: "Manžel bez ženy" a "Vzorný vlastenec" ve prospěch knihovny. Čistý výtěžek obnášel 9 zl.

Činnost besedy byla všestranná. Zařízena knihovna z níž půjčovány knihy členům zdarma a později i nečlenům za poplatek. Knihovna o 600 svazcích v roce 1921 propůjčena obci, která se zavázala ji každoročně doplniti knihami v ceně 400 Kč. Vyvěšovány různé časopisy v hostinci. Konány přednášky, rázu poučného členy i pozvanými řečníky. Bylo jich celkem 54, nejvíce přednášek vykonáno správcem školy Emilem Musilem. Pořádána divadla i plesy střídavě s hasičským sborem za nejlepší shody.

V knihovně si vypůjčilo v roce 1933 - 39 čtenářů 433 svazků a v roce 1934 - 37 čtenářů 370 svazků.

Více o historii knihovny a obce na stránkách www.obecmokre.cz/kronika

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

21. 4. Alexandra

Zítra: Evženie

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 118
b) na pláži pod palmou
  
 101
c) až večer v posteli
  
 98
d) u bazénu
  
 101
e) nemám na čtení čas
  
 107

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

192209