Drobečková navigace

Úvod > Soutěž Vesnice roku > Vesnice roku 2009

Vesnice roku 2009

V letošním ročníku vyhlášené soutěže Vesnice roku 2009 se přihlásilo rekordních 50 obcí do této soutěže. Je to poprvé v historii Královéhradeckého kraje, kdy se zúčastnilo této soutěže takovýto počet obcí.

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Členové hodnotící komise za Královéhradecký kraj mají nelehkou úlohu v této konkurenci, oproti minulým ročníkům. Navštíví všechny přihlášené obce do soutěže a vyberou vítěznou obec, které pak udělí titul Vesnice roku 2009.

Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí a Ministerstvo zemědělství. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR.

Krajská komise v Mokrém

27.5.2009 navštívila krajská komise obec Mokré. V rámci této návštěvy si komise prohlédla obec, získala základní informace a podklady při předvedené prezentaci o činnosti obce v oblasti správy, kultury, sportu, volného času dětí a mládeže, péče o starší spoluobčany apod.

 

Slovo paní starostky Blanky Kučerové k „Vesnici roku“

Byl pátek…. 22.5.2009. Na obecní úřad přišel dopis s modrým pruhem. Úřední obálka ve většině případů znamená zvýšení tepu a krevního tlaku. Co na nás zase úřady chtějí? Tentokrát to ale nebyla žádná katastrofická zpráva, ale něco na čem obec pracovala postupně již třetím rokem. Oznámení, že ve středu 27.5.2009 v sedm třicet přijede krajská komise, která posuzuje obce v soutěži o „Vesnici roku“.

Přesto, že jsme termín předběžně čekali, okamžitě nás přepadla organizační horečka. Jak to všechno stihneme za čtyři dny?! Co všechno ještě nemáme?! Co už máme a chceme jinak!

Musím moc pochválit Pavla Honsnejmana s Patrikem Pfeiferem, kteří kmitali celou dobu. Sekali, hrabali, uklízeli. Samozřejmě i ostatní děti přiložily ruce k dílu. V knihovně pomohla s úklidem Andrejka Mikáčová. Hlavní pochvala patří duši projektu, Dáše Honsnejmanové, která vše korigovala, vymýšlela a kmitala také.

Nastala středa ráno. Po sedmé hodině se scházíme na obecním úřadě. Paní Věra Faltusová, která má v zastupitelstvu pod záštitou knihovnu, Dáša Honsnejmanová a já. Podle instrukcí v dopise má komise na každou obec 90 minut. Než uplynula první čtvrthodina čekání, tak se nám zdálo, že devadesát minut nemůžeme naplnit a bude průšvih.

Komise složená z deseti členů přijela přesně. Po úvodu o obci, činnosti obyvatel i zastupitelů, o územním plánu, památných místech, zemědělství a ochraně přírody, jsme se dostali k hlavnímu tématu, pro nás horkému želízku - kultuře v obci. Než jsme vyjmenovali akce, které se v průběhu roku pořádají jak obcí, tak hlavně knihovnou, byla hodina pryč. Při výčtu toho, co se v obci během roku děje čas utekl velmi rychle. Honem jsme ještě přešli do společenské místnosti, kde byla připravená výstavka o dění v obci, činnosti knihovny a dětí ve výtvarném klubu. Ale to jsme se již museli rozdělit na dvě části, protože bychom v daném čase opravdu víc nestihli.

Já jsem s jednou částí komise jela na prohlídku obce. Začali jsme od hřbitova, který se všem i v tom deštivém počasí líbil. Lipová alej na všechny zapůsobila, protože v tomto jarním období zeleň stromů uklidňuje a pohled vzhůru alejí působí monumentálně. Projeli jsme celou obcí, komise kladně ohodnotila pěkně upravené zahrady, které byly z auta vidět a pochválila obec za nápad - „Soutěž o nejrozkvetlejší dům“. Líbila se i osekaná veřejná prostranství. Musela jsem se přiznat, že k tomu nám pomáhá i dobrá spolupráce s firmou Pross, která nám neudržované plochy na požádání seče, ale že většina údržby zeleně před domy je prací obyvatel. Zajímalo je hřiště a velmi je potěšilo, že všechno si vybudovala mládež sama, samozřejmě s finančním přispěním obce. Když jsme se vrátili k obchodu, byl již téměř čas k odjezdu.

Zatím, co naše polovina jezdila po obci, druhá část se s údivem probírala dokumenty, které byly vystaveny ve společenské místnosti. Dáša Honsnejmanová s Věrou Faltusovou ani nestačily odpovídat na dotazy. Všechno se točilo kolem činnosti knihovny, která zaštiťuje veškeré akce, které obec pořádá. Zajímala je aktivita dětí, to jak se mládež zapojuje do života v obci. Co všechno se u nás dělá, jak se obyvatelé podílí na dění v obci. Velmi je zaujala Obecní kronika. Dostali jsme pochvalu, za její vedení i za to, že je možné si její kopie, mimochodem velice pěkně udělané, půjčit v knihovně. To není na obcích běžné.

V devět hodin se členové komise opravdu velice neradi rozloučili. Čas, o jehož naplnění jsme měli strach, uběhl velice rychle. Naopak se nám nakonec zdálo, že bychom ještě nějaký potřebovali. Měli jsme ještě připraveny prezentace akcí na PC, ale na to již nezbyl čas.

S odstupem času mi připadá, že za hodinu a půl jsme snad ani víc stihnout nemohli. Myslím, že se obec ukázala v dobrém světle. Všichni udělali, co bylo v jejich silách a teď musíme čekat, jak to vše dopadne. Tak si držte palce!

Palce jsme drželi všichni a ve velké konkurenci 50 obcí jsme získali cenu pro knihovnu!

Protokol vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 v Královehradeckém kraji

Do 15. ročníku soutěže Vesnice roku 2009 se za Královehradecký kraj přihlásilo 50 obcí a městysů. Hodnocení provedla krajské komise ve dnech 25.5 - 10. 6 2009

V rámci soutěže hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy:

  1. Koncepční dokumenty
  2. Společenský život
  3. Aktivity občanů
  4. Podnikání
  5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
  6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
  7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
  8. Péče o krajinu
  9. Připravované záměry
  10. 10. Informační technologie v obci

Při hodnocení komise postupovala ve smyslu Podmínek soutěže roku Vesnice roku 2009 a vydala toto rozhodnutí:

1) Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 v Královehradeckém kraji

ZLATÁ STUHA – VÍTĚZ KRAJSKÉHO KOLA

Žernov

MODRÁ STUHA ZA SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Miletín

BÍLÁ STUHA ZA ČINNOST MLÁDEŽE

Nový Hrádek

ZELENÁ STUHA ZA PÉČI O ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Librantice

ORANŽOVÁ STUHA ZA SPOLUPRÁCI OBCE A ZEMĚDĚLSKÉHO SUBJEKTU

Černý Důl

CENA NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV

Šaplava

2) OCENĚNÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE – CENA HEJTMANA

BATŇOVICE

Za vytváření podmínek vzdělávání, kulturní činnost a sport

30 tis.Kč

MOKRÉ

Podíl knihovny na kulturním životě v obci

30 tis.Kč

SOVĚTICE

Za mimořádné výsledky při práci s malými dětmi a zapojení celých rodin do činnosti Sboru dobrovolných hasičů

30 tis.Kč

ŽĎÁR NAD METUJÍ

Za rozvoj obce

30 tis.Kč

VRBICE

Za koncepční řešení návsi

30 tis.Kč

3) DIPLOMY KOMISE

ZA ROZVOJ LIDOVÝCH TRADIC A UMĚNÍ

Třebihošť

ZA ELÁN A ANGAŽOVANOST MLADÝCH ZASTUPITELŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ROZVOJE OBCE

Dolní Dvůr

ZA OJEDINĚLÝ PŘÍSTUP STAROSTY PŘI ŘEŠENÍ POTŘEB OBCE

Polom

ZA KRONIKU A ZDOKUMENTOVÁNÍ HISTORIE OBCE

Klamoš

ZA DLOHODOBOU KONCEPČÍ ČINNOST PŘI ROZVOJI OBCE

Holovousy

ZA VZORNOU PREZENTACI OBCE

Kovač

4) OSTATNÍ OCENĚNÍ

CENA SPOV

Klamoš

ZA PROJEKT ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Olešnice v Orlických horách

Slavnostní vyhlášení

se konalo dne 22. 8. 2009 v obci Žernov pro všechny zúčastněné obce a ostatní přizvané hosty.

Vyhlášení Vesnice roku 2009 Žernov

Předání ceny a finanční částky 30 000 Kč

Vesnice roku 2009 Žernov

Diplom Vesnice roku 2009

Cena Vesnice roku 2009

Vyhodnocení soutěže a prohlídka Žernova

Žernov 2009 Žernov 2009 Žernov 2009
Žernov 2009 Žernov 2009 Žernov 2009
Žernov 2009 Žernov 2009 Žernov 2009
Žernov 2009 Žernov 2009 Žernov 2009
Žernov 2009 Žernov 2009 Žernov 2009
Žernov 2009 Žernov 2009 Žernov 2009
Žernov 2009 Žernov 2009 Žernov 2009
Žernov 2009 Žernov 2009 Žernov 2009

Žernov je velmi příjemná vesnička, líbilo se nám vše, mně jako knihovnci především knihovna...... www.knihovnazernov.wz.cz

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 175
b) na pláži pod palmou
  
 152
c) až večer v posteli
  
 143
d) u bazénu
  
 161
e) nemám na čtení čas
  
 178

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

196219