Drobečková navigace

Úvod > Co je dobré někdy vědět > Znamení nebo kamení?

>>> znamení nebo kamení?

Najděte si svůj kámen...

Měsíční znamení kameny

Najděte si svůj strom...

Nejen lidé mají různé vlastnosti. Staří Keltové přirovnávali lidské vlastnosti k vlastnostem stromů. Sestavili stromový kalendář podobný známému zvěrokruhu. Podle data narození člověka je možné podle tohoto kalendáře určit, v období kterého stromu se narodil, a zauvažovat, zda vlastnosti příslušného stromu jsou mu blízké.

Najděte si svůj strom

Najděte si svůj strom (dle data narození) a srovnejte si jeho vlastnosti s vašimi …

Jasan chce vysoko vzhůru
(23.11. - 1.12., 25.5. - 3.6.)

Kdo se narodil ve znamení jasanu, hledá svůj užitek ve vyšších oblastech. Dá se říct, že jsou to lidé ctižádostiví a tvrdohlaví nebo vypočítaví. Přitom jdou pouze pevně za svým cílem. Zdá se, že instinktivně vědí, že nejdříve musí projít svým peklem nesvobody, než dosáhnou svého nebe.

Lípa - chůva dubu
(11.3. - 20.3., 13.9. - 22.9.)

Chůvy velkých žen a mužů nevešly do dějin. Boj o postavení a jméno nebyl jejich údělem. I lípa, v jejímž stínu vysazujeme tvrdé duby, byla odpradávna miláčkem lidu, a nikoli oblíbencem těch, co se "dostali nahoru". Když šlo dříve o nalezení pravdy, scházeli se všichni pod starou lípou. Říká se, že pod ní se vždy ukáže pravda. Lidé narození ve znamení lípy často trpí nedokonalostí světa. Jejich představy jsou daleko krásnější a dokonalejší než skutečnost a oni se snaží k těmto představám přiblížit.

Bříza - strom zasvěcení
(24.6.)

Lidé narození ve znamení břízy uskutečňují sny. Nejen své, ale i ostatních lidí. Mají pružné zdraví a jsou po celý život čerství, bdělí, a jsou za to vděční. Zůstávají skromní i přes vysoké postavení, ke kterému se často dostanou. Bříza potřebuje mnoho světla a mnoho světla také propouští. A lidé narození v jejím znamení se snaží být prospěšní co největšímu počtu lidí.

Javor - hádavý anděl?
(11.4. - 20.4., 14.10. - 23.10.)

Semena javoru, která jsou opatřena křídly, se jako andělé snášejí z vysoké koruny přitom se hezky točí a víří. Lidé narození v období javoru jsou dynamičtí, neklidní, umínění a milující výzvu. Neohroženě se staví všemu novému a neznámému. Chtějí ale, aby společnost uznala jejich význam, a obdivují lidi, kteří se dokážou prosadit. Nebojí se otevřeně řešit konflikty a to jim pomáhá růst.

Smrk bdí nad každým novým zrozením
(5.7. - 14.7., 2.1. - 11.1.)

Keltové poznali v umíněnosti smrku, který si vybírá ta nejnehostinnější místa na stinných úbočích skal, skutečnou velikost. Smrkový les je tajemný stejně jako lidé narození v jeho znamení. Není jednoduché získat jejich přátelství - teprve když získají důvěru, odhodí masku, za kterou se schovávají, a patří pak k nejspolehlivějším přátelům.

Buk musí počkat
(22.12.)

Lidé narození ve znamení buku jsou často králi nebo královnami ve svém oboru. Většinou však dlouho čekají ve stínu, než mohou ukázat své kvality. Jsou přísnými realisty a také na své potomky jsou velmi přísní.

Dub - obraz životní síly
(21.3.)

Stvořením dubu se přírodě podařil zázrak. Jeho nádherný vnější zjev plně odpovídá bytosti tohoto stromu. Pevně a hluboce zakořeněn, se svým krátkým, jakoby býčím tělem, silnými, elegantně rozmáchlými větvemi a široce rozloženou korunou vzdoruje dub staletím. Rostou na něm různé druhy mechů a vinou se po něm popínavé rostliny. Dub vše snáší s klidem po celý život a zakládá mnoho tvrdého dřeva. S dubem spojovali Keltové sílu být sám sebou.

Habr jako památník loajality
(2.12. - 11.12., 4.6. -13.6.)

Lidé narození ve znamení habru jsou schopni přijmout i nevýhody, aby zůstali věrní svému partnerovi nebo chlebodárci jenom proto, aby obstáli sami před sebou. Často nesou i odpovědnost za jejich chyby. Mají také velký cit pro spravedlivost a vůbec mnoho citu a schopnosti chápat souvislosti. Staví se proti každému fanatismu.
 
Cedr - strom vznešenosti
(14.8. - 23.8., 9.2. - 18.2.)

Lidé narození ve dnech cedru si příliš nelámou hlavu s problémy osvícenosti, ale osvíceně žijí. Přebírají vedoucí úlohu s pocitem povinnosti vůči vnitřnímu hlasu. V dobách úspěchu i neúspěchu si zachovávají svou vyrovnanost i jasný přístup. Skutečnost, že málokdy slouží své osobě, ale svému poslání, jim dodává sílu a důvěru a často působí vznešeně.

Kaštanovník roste vstříc své pravdě
(12.11. - 21.11., 15.5. - 24.5.)

Lidé kaštanu jsou poctiví. Jednají přesně tak, jak mluví. Jsou však zároveň velmi sebekritičtí, a tak se sami rozhodně nepočítají k lidem ochotným, ušlechtilým a dobrým. Za svou pravdu dokáží bojovat třeba celý život.

Fíkovník je velmi vstřícný
(12.12. - 21.12.,14.6. - 23.6.)

"Fíkoví" lidé jsou velmi citliví. Život jim proto někdy připadá hořký. Stále hledají míru mezi citem a rozumem, klidem a spěchem, sladkostí a hořkostí.

Tis - potlačený strom smrti
(3.11. -11.11.)

V době Keltů nebyla smrt tak obávaná jako dnes. Keltové se často vrhali na ostří meče jen proto, aby dodali určité myšlence důraz. Svým pomalým růstem a vytrvalostí jsou tisy i "tisoví" lidé zaměření na věčnost. Málo se starají o to, co říkají jejich životnímu stylu ostatní lidé, a často se individualisticky prosazují. "Zapaluje" jim to sice pomaleji, ale zato déle vydrží.

Cypřiš - strom vzkříšení
(26.7. - 4.8., 25.1. - 3.2.)
Lidé narození ve dnech cypřiše mají rádi světlo a slunce a špatně snáší nedostatek světla. Mají hlad po poznání a po svobodě. Často se stávají živnostníky nebo dělají to, na co mají chuť, ku prospěchu nějaké ideje nebo ostatních lidí.

Olivovník praktikuje moudrost
(23.9.)

Lidé narození ve dni olivovníku se přičiňují o harmonii, spravedlnost a krásu. Bez jakékoli zištnosti často přebírají úlohy, které nechce převzít nikdo jiný. Nic jim nepřipadá příliš těžké, když tím mohou přispět k větší pohodě lidí kolem sebe.

Jabloň nachází naplnění v lásce
(23.12. -1.1., 25.6. - 4.7.)
Je jedním ze dvou ovocných stromů v keltském kalendáři. Lidé narození v době jabloně jsou podle Keltů spojovacím článkem, který sjednocuje vše oddělující. Jsou zprostředkovatelem mezi dobrem a zlem, nebem a zemí, mezi ideálem a skutečností. Cit a rozum pro ně nejsou protiklady. Často mění nálady, ale stále mají velkou chuť do života.

Ořešák hledá svůj domov
(21.4. - 30.4., 24.10. - 2.11.)

Život lidí narozených ve znamení ořešáků mívá hloubku, zůstává "zakořeněný" a často nese bohaté plody. Když něco dělají, dělají to naplno. Když něco chtějí, nezná jejich vytrvalost mezí. Když něco milují, tak až do smrti. Dokážou sebrat ohromné množství vášně, aby pojistili a bránili svoji chuť k životu.

Líska chce být první
(24.9. - 3.10., 22.3. - 31.3.)
Lidé znamení lísky jsou netrpěliví. Chtějí být první. Líska je rostlina s pionýrským duchem, to znamená, že tam, kde nic neroste, připravuje půdu pro ostatní. Stejně tak lidé ve znamení lísky jsou průkopníky, zbývá jim však energie i na to, aby jim uzrály vlastní ořechy

Borovice - matka moudrosti
(24.8. - 2.9., 19.2. - 28.2.)

Lidé narození ve dnech borovice jsou opatrní, předvídaví, pečliví při přípravě a pilní. Tak jako si borovice v porostech udržují odstup jedna od druhé, ukazují i "boroví" lidé stejné množství zájmu o sebe sama, jako společenství, ve kterém žijí. Nepotrpí si na dlouhé řeči a radši pracují - nejsou to teoretikové, ale především praktikové života.

Jilm - strom dobrého smýšlení
(15.7. - 25.7., 12.1. - 24.1.)

Lidé narození ve znamení jilmu jsou individualisté, kteří však mají silný pocit solidarity vůči ostatním lidem. Nesnaží se o to, patřit k nějaké skupině, a nechtějí být někam přiděleni. Umí překonávat strach a jsou pilní, spolehliví a současně tvůrčí. Raději chválí své bližní, než by byli sami vystavováni jejich pochvalám.

Topol překonává jistotu
(5.8. - 13.8., 1.5. - 14.5., 4.2. - 8.2.)

Tak jako topol roste rychle, "topolový" člověk se rychle učí, díky své schopnosti rychle chápat. Jeho duch je tak pohyblivý, jak lehce tvárné je dřevo topolu, ale není žádný větroplach. Naopak. Jako topol se i on široce a hluboce zakoření do půdy, která jej živí. Pěstuje a opatruje své vztahy, nabízí spolehlivost těm, kdo jsou spolehliví. Tak jako topol "vypotí" téměř sto procent vody, kterou přijme, zužitkuje a přemění veškerou energii, která se mu nabízí.

Vrba - mnohostranný světoobčan
(3.9. - 12.9., 1.3. - 10.3.)

Lidem narozeným ve znamení vrby není nic cizí. Jsou duševně a často i duchovně elastičtí jako vrbový proutek. Odváží se sednout si ke stejnému stolu s žebrákem i s králem, s anděly i s čerty. Jejich tolerance, která má svůj základ v hluboké zkušenosti s lidmi, jim dovoluje vcítit se i do velmi složitých povah. Pouze vyschlí technokraté v nich zanechávají hořkou pachuť.

Jeřáb - miláček ptáků
(4.10. - 13.10., 1.4. - 10.4.)
Pokud jste se narodili ve dnech jeřábu, nutí vás to zkrášlovat svět a zlepšovat jej. V popředí stojí vztah k člověku, a čím jste starší, tím více se stavíte do služeb svého okolí. I heslo "Zlepši sebe sama, pak můžeš zlepšit svět" patří k vašemu životu jako sůl k polévce.

 

 

 

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

NetopýrPadající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

V létě čtu knihy na:
a) zahradě
  
 176
b) na pláži pod palmou
  
 152
c) až večer v posteli
  
 144
d) u bazénu
  
 162
e) nemám na čtení čas
  
 181

Návštěvní kniha

příspěvků: 88

Návštěvnost stránek

196286