Drobečková navigace

Úvod > AKCE-soutěže jinde

AKCE-soutěže jinde

Dunaj na Vltavě

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘEKLAD

Soutěž pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet své amatérské dovednosti překladu ze slovenštiny do češtiny.

Nejlepší překladatel si užije prodloužený víkend ve stylovém penzionu Vesna ve Vysokých Tatrách.  Vítěze oceníme v neděli 12. 5. od 13.00 hodin na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 (9. – 12. 5.). Více info o soutěži najdete v příloze nebo na webových stránkách veletrhu: http://sk2019.svetknihy.cz/cz/home/soutez-dunaj-na-vltave/

Uzávěrka soutěže: 10. 4. 2019 

Ke stažení:

Pupala Cierny zosit.doc

Dunaj na Vltavě 7_19_soutěž.doc

Svět knihy a kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou

Jana Chalupová - Svět knihy, s.r.o.

Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2

+420 224 498 464

+420 603 439 943

POLABSKÁ VRBA

7. ročník literární soutěže

Soutěž je určená autorům seniorského věku. Vyhlašuje ji Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.

Téma literární soutěže pro rok 2019 je:

„CO JSME DOMA JEDLI, CO JSME DOMA VAŘILI“.

Text je možno doplnit i o rodinné recepty, které si zaslouží nebýt zapomenuty.

Termín odevzdání soutěžních příspěvků: 14. květen 2019 (výročí narození Eduarda Petišky).

Podrobnější informace o soutěži Polabská vrba i o našem projektu naleznete
našem webu http://www.knihovna.brandysnl.cz/akce/polabska-vrba/


Mgr. Věra Krajíčková
ředitelka

Knihovna Eduarda Petišky
Ivana Olbrachta 36
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

326 907 220, 605 522 110
vera.krajickova@knihovna.brandysnl.cz
www.knihovna.brandysnl.cz
datová schránka zdhpxya

 

SUK – čteme všichni 2018 / Dětský knihomol 2018

Anketa pořádaná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, respektive Sukovou studijní knihovnou pro mládež:

 SUK – čteme všichni / Dětský knihomol 2018

 Potřebné informace a formuláře včetně elektronického najdete zde: https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni

 Hlasování bude ukončeno 25. března 2019.

 Slavnostní vyhodnocení ankety proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 10 hodin.

 Celá událost se tentokrát odehraje v Českém muzeu hudby, ulice Karmelitská 2, Praha 1. Díky větší kapacitě se vyhlašování může zúčastnit více dětí.

 Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se ankety a slavnostní akce, volejte mi nebo pište e-maily. Ráda Vám na ně odpovím.

Mgr. Pavla Veškrnová

Sukova studijní knihovna literatury pro mládež 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 966 428

 

 

Čtenářská výzva 2019

Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle předem daných témat (jednu knihu lze vždy použít pouze pro splnění jednoho tématu) a získejte zdarma 20 knih na příští výzvu nebo hrnky Databáze knih!

http://www.ctenarskavyzva.cz

Čtenářská výzva 2019.jpg

 

 

CENA MAXE BRODA 2019

 Společnost Franze Kafky vyhlašuje 25. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cenu Maxe Broda 2019.

Aktuální témata:

1. Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky (1924).

Kafka a Ottla Davidová: proč je dobré mít sestru?

 2. Občanská společnost versus populismus.

Krize důvěry ve společenský systém.

 3. Může osobní postoj změnit historii?

Esej o hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce (1969).

 Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena především studentům středních škol s věkovým omezením do 20 let.  

Délka textu je omezena na 5 normostran.

Uzávěrka pro odevzdání textů je 1. dubna 2019 (včetně).

Účastníci zašlou svůj text v pěti kopiích na adresu Společnosti Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1, nebo zašlou e-mailem (PDF, doc) s předmětem CMB 2019.

Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu nebo v samostatném souboru.

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2018/2019.

Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč.

Cenu Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní desítky studentů a studentek z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Cena je také poctou Maxi Brodovi, který pro světovou kulturu objevil dílo Franze Kafky, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v Praze a později v izraelském exilu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární a umělecké talenty.

http://www.franzkafka-soc.cz/clanek/cena-maxe-broda-2019-vyhlaseni-temat

 

 

Památník Terezín

vyhlásil další ročník literární a výtvarné soutěže

Památník Terezín vyhlašuje XXV. ročník literární a XXIII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem Jsem tu bez rodiny.

"Motto letošních soutěží Památníku Terezín vyjadřuje situaci mnoha dětí, které ztratily rodiče a snaží se s touto nelehkou situací vyrovnat, navíc v nenormálních podmínkách", uvádí Pavel Straka, koordinátor memoriálu a lektor vzdělávacího oddělení Památníku Terezín, a pokračuje: "Nabádáme soutěžící, aby si představili sami sebe ve stejných nebo obdobných poměrech. Zažívají podobné věci dnešní chlapci a děvčata? Je třeba pomáhat sirotkům, kteří přišli o rodinu v nějaké současné válce? Ptáme se také, jak by tato pomoc měla podle soutěžících vypadat".

Jan Kaňa ze vzdělávacího oddělení Památníku Terezín ke slovům kolegy dodává: "Je třeba se zamyslet nad výše uvedenými otázkami, vytvořit výtvarné či literární práce a ty nám zaslat na naši adresu. Lze si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování ponecháváme účastníkům možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky".


Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 1. dubna 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. června 2019 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.

Více na - https://www.pamatnik-terezin.cz/souteze-2019

 

 

O islámu do knihoven

Projekt „O islámu do knihoven“ - literatura

Éra žen logo web.png

 Název projektu: O islámu do knihoven
 
Realizuje: Éra žen, z.s. (se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 05199620)
 
Fakturační údaje: Éra žen, z.s., Španělská 742/6, 120 00 Praha 2,                    IČO: 05199620, DIČ: CZ 05199620 - neplátce DPH
 
Popis projektu: obohacení knižního fondu veřejných knihoven v ČR o vybrané tituly z oblasti beletrie i odborné literatury, které se zaměřují na islám, upozorňují na jeho rizika, informují o problémech spojených s migrací z islámských zemí, životě v arabském světě apod. - zajištění těchto publikací od nakladatelů a velkoobchodů a jejich distribuce do knihoven, které se do projektu zapojí na základě nabídky učiněné přes mailovou komunikaci.
 
Cíle projektu: prostřednictvím doplnění knižního fondu veřejných knihoven prolomit mediální blokádu na témata „islám, migrace, právo a věci s nimi související“, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti těchto témat a iniciovat celospolečenskou diskusi k těmto tématům.
 
Časový horizont projektu: veřejná sbírka – od 12. 1. 2017 na dobu neurčitou, s prvním vyúčtováním k 31. 12. 2017 a dalšími vždy po roce realizace projektu – v letních měsících 2017 (předpoklad – hlavní fáze)
 
Způsoby financování projektu: veřejná sbírka, registrovaná na Magistrátu hlavního města Prahy

Číslo transparentního účtu sbírky: 2501081602/2010 (Fio banka), povolená je rovněž putovní sbírka.

Možnost platby pomocí QR kódu

Letáček ke stažení:

letákOiDk.pdf

letákOiDk.jpg

 

Menu

Registrace k odběru aktualit na stránkách obce Mokré

www.obecmokre.cz

U nás k zakoupení! Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Co vyprávěla jedna víla

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Královéhradecký kraj finančně podporuje projekty obce Mokré a knihovny

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Čajovna u bludičky

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=2966018

MiniGalerie "Na síti"

Minigalerie na síti web.png

 

Netopýr

Padající hvězdy pro štěstí

Logo knihovny ke stažení

www.obecmokre.cz/knihovna

Přání

Karel Gott a jeho přání knihovně U Mokřinky

Bludička Mokřinka

Bludička Mokřinka


bu1.gif

Mořské akvárium

Mořské akvárium

Bezpečný internet

http://www.saferinternet.cz

Významná výročí roku

Knihovna Jiřího Mahena Brno

http://www.kjm.cz/kalendarium

Zeměpis.eu

http://www.zemepis.eu/zemepis.p1.html

Vyhledat v textu

Fulltextové vyhledávání

17. 8. Petra

Zítra: Helena

Prodej Mokerského receptáře

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

http://www.webarchiv.cz/

Překlad webové stránky

http://translate.google.com/translate?sl=cs&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=www.obecmokre.cz%2Fknihovna

Překlad dokumentů

http://translate.google.com/?hl=cs&sl=cs&tl=en#

http://www.czregion.cz/mokre

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=2179716

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

Záchranný kruh dětem

http://deti.zachranny-kruh.cz/

Partneři naší knihovny

www.fragment.cz

www.slovart.cz

www.egmont.cz

www.krigl.cz

http://www.pierot.biz/

www.jasknihy.cz

http://www.knihystehlik.eu/

Nakladatelství Smart Press

MegaKnihy - logo

Netopýr

Pavučina

Netopýr

Strom netopýrů

Pavučina

žába.gif

On-line Božena Němcová

Kompletní dílo Boženy Němcové a dalších spisovatelů v elektronické podobě

www.mlp.cz/bozenanemcova/

Magazín pro kulturní život v místech a regionech

www.mistnikultura.cz

http://www.kultura21.cz/

Elektronický časopis o informační společnosti

www.ikaros.cz

Česká a Slovenská knihovní informační síť

http://www.jib.cz/V?RN=916987980

Oficiální webové stránky ČR

http://www.czech.cz/

http://www.ceske-tradice.cz/

http://www.rostemesknihou.cz

www.celeceskoctedetem.cz

http://www.ctesyrad.cz

http://www.skipcr.cz/

Ptejte se knihovny

http://www.ptejteseknihovny.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/

http://www.mestoprodeti.cz/

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=403319

akvarium.gif

Návštěvní kniha

příspěvků: 87

Návštěvnost stránek

103041